ISLAMSKA ZAJEDNICA
MEDŽLIS ZAGREB
VJERONAUK
MERHAMET
NK NUR
NAŠI UZORI
GALERIJA
KONTAKT
POVIJEST
L I N K O V I
RIJASET I. Z. BiH
ARABESKE
O K M
RADIO BIR
HALAL
ARABESKE
ZAGREBAČKA MEDRESA
MEDŽLIS I. Z. RIJEKA
MEDŽLIS I. Z. PULA
MEDŽLIS I. Z. SISAK
MEDŽLIS I. Z. SPLIT
MEDŽLIS I. Z. GUNJA

e-MEKTEB

Dobro došli u naš on-line mekteb.

Za početak imat ćete na raspolaganju: Kur'an a.š. s prijevodom Besima Korkuta i tefsirom Ibni Kesira, zbirku hadisa Rijadus-salihin (djelimičnu), Uvod u islam, Ilmihal s audio dodacima sura, video uputu o namazu kao i određeni broj informacija o islamu i našoj tradiciji.

Za dodatna pitanja ili savjete obratite se na e-mail:
info@islamska-zajednica.hr

S A D R Ž A J:

1. KUR'AN S PRIJEVODOM I TEFSIROM

2. SAHIHU-L-BUHARI - BUHARIJEVA ZBIRKA HADISA

3. HADISKA ZBIRKA RIJADUS-SALIHIN

4. UVOD U ISLAM

5. ILMIHAL

K.D.B.H.
PREPOROD
JOURNAL
IslamicFinder - Vaktija

VELIKI MEVLUD
OPŠIRNIJE

NAJUSPJEŠNIJA TRIBINA U PROŠLOJ GODINI
PJESME DIVLJIH PTICA
Pogledajte i poslušajte ponajbolje naše alime i knjževnike

ZNAČAJAN JUBILEJ

6. KRATKA OBUKA O NAMAZU (VIDEO)

1.
Molitva je smisao vjere. Namaz je osnovni oblik veličanja Allaha dž.š. Dva dječaka i jedna djevojčica odlaze na FIN u potrazi za smislom namaza i da nauče kako ga ispravno obavljati. Kroz ovu duhovnu avanturu vode ih studentica Alma i student Ibnel.
Rekao je Muhammed a.s.:
- Namaz je stub vjere pa ko ga obara on obare vjeru...
- Namaz je ključ Dženneta i prvo za što ćemo biti pitani na Sudnjem danu je namaz.
2.
- "Namaz, uistinu odvraća od svega što je ružno" - kaže Kur'an.
- Kur'anski naziv za namaz je es-salah, što znači duhovna veza čovjeka s njegovim Stvoriteljem.
-" Namaz je m'iradž vjernika."- rekao je Muhammed a.s.
Namaz je mnogo više od molitve, on je veličanje Uzvišenog Stvoritelja.
3.

- Namaz je oživotvorenje islamske deklaracije - Kelime-i-šehadeta.
- Praćenje ezana.
- Namaska vremena.
- Muhammed a.s. kaže da je najvažnije namaz obaviti na vrijeme.
- Uvjeti za namaz
- Uzimanje abdesta.

4.
- Kuda se okrećemo prilikom klanjanja?
- Kako urediti mjesto na kome klanjamo?
- Pravilno učenje jedanest kraćih sura potrebnih za obavljanje namaza.
5.

- Sabah-namaz ima 4 rekata (2 rekata suneta i 2 rekata farza)
- Razlika, prilikom obavljanja namaza, između žena i muškaraca
- Kako žene obavljaju namaz

6.
- Kako muškarci obavljaju namaz
- Muškarci za razliku od žena prije farza uče ikamet
7.
- Kako se obavljaju zikr i dova poslije namaza?
8.
- Sastavni dijelovi namaza
- Svrha i simbolika pojedinih dijelova namaza
9.

- Podne namaz ima 10 rekata (4 rekata suneta, 4 rekata farza i
2 rekata sun-suneta)
- Prikaz klanjanja podne-namaza

10.
- Prikaz klanjanja podne-namaza


U tijeku su obimni radovi na izgradnji novih parkinga ispred i iza džamije


MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE U HRVATSKOJ I ISLAMSKI CENTAR ZAGREB U SURADNJI SA SVJETSKOM ORGANIZACIJOM ZA HIFZ IZ DŽEDDE ORGANIZIRAJU 17. EUROPSKO NATJECANJE UČAČA KUR'ANA U ISLAMSKOM CENTRU ZAGREB OD 21. DO 23. 10. 2010. GODINE

N A T J E Č A J

PRIJAVNICA NA NATJECANJE

V I J E S T I

SVEĆENIK PREŠAO NA ISLAM

INTERVIEW SA BIVŠIM SVEĆENIKOM

ODRŽAN ŠESTI SUSRET
PREDSTAVNIKA VJERSKIH ZAJEDNICA U R. HRVATSKO

DELEGACIJA ISLAMSKE ZAJEDNICE U HRVATSKOJ POSJETILA SOCIJALISTIČKU NARODNU LIBIJSKU DŽAMAHIRIJUČestitamo Salkan ef. Heriću 25 godina rada
( o p š i r n i j e )

KULTURNO NASLJEĐE

ILAHIJE, KASIDE
I MEVLUDI

S E V D A L I N K E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.
- Ikindija namaz ima 8 rekata (4 rekata suneta i 4 rekata farza)
- Prikaz klanjanja ikindije-namaza
12.
- Prikaz klanjanja ikindije-namaza
13.
- Akšam namaz ima 5 rekata (3 rekata farza i 2 rekata suneta)
Za razliku od ostalih dnevnih namaza kod akšam-namaza se prvo klanja farz pa potom sunet.
- Prikaz klanjanja akšam-namaza
14.
- Prikaz klanjanja akšam-namaza
15.
 
16.
 
17.
 
18.
 

KAKO OBAVITI NAMAZ - KOMPLETAN VIDEO

ODNOS KRŠĆANSTVA
PREMA ISLAMU

NEOBIČNE VIJESTI

DŽAMIJA NA PRODAJU

STARE VIJESTI - ARHIVA

A R A B E S K E

SREBRENIČKA TUGOVANKA

B E H A R I

T R I B I N E

SLJEDEĆA TRIBINA
LJETNJA PAUZA


PREDHODNE TRIBINE