MEDŽLIS ZAGREB
VJERONAUK
MERHAMET
NK NUR
NAŠI UZORI
GALERIJA
KONTAKT
 
L I N K O V I
ARABESKE
O K M
 
 
 
 
 
 
 

H A D I S

Muhammedov a. s. govor i postupak naziva se Hadis, bilo da se radi o njegovim riječima, njegovim djelima, ili čak o njegovom reagiranju na postupke njegovih učenika. Njegovo prećutno odobravanje uživa isto toliki autoritet za dopuštenost tih postupaka, koliko i njegove riječi ili njegova osobna praksa.
Sam Kur'an podsjeća više puta na pravnu važnost Hadisa: »Pokoravajte se Bogu i Njegovu Poslaniku« (4:58), »Ono što vam Poslanik donese, uzmite, a suzdržite se od onoga što vam sprečava« (59:70), »On vam ne govori po svom htijenju, on govori samo ono što mu je naređeno« (53:3—4), »U Božjem glasniku imate dobar primjer za sve vas, za svakog ko se uzda u Boga i u Sudnji dan i za one koji se Boga često sjećaju« (33:21). Tako, sve što propisuje Poslanik a. s. prima se u zajednici kao izraz volje Onoga ko nam ga je uputio. Bilo je slučajeva kad je, ne primivši Objavu, Božji Poslanik u nekom pitanju sam odlučio, pozivajući se na svoj zdrav razum. Kad to Bog nije odobravao, intervenirao ie jednom Objavom, koja je ispravljala Muhamedovu a. s. odluku. Ta indirektna uputa, koja je nakon događaja dolazila na znanje zajednici, nije neposredno proizvodila posljedice.

Hadis ima jednu drugu važnost - evo koju:
Kur'an je često sažet, pa je upravo praksa Božjeg Poslanika ono što ukazuje na metode primjene i pojedinosti, i daje neophodna objašnjenja. Na primjer: Kur'an samo kaže: »Obavljajte namaz«, bez objašnjavanja oblika ili drugih detalja. Božji Poslanik nije mogao riječima opisivati sve detalje te obaveze i zato je rekao svojim sljedbenicima: »Obavljajte namaz kako vidite da ga ja obavljam!«
Vrijednost Hadisa za muslimane raste sa činjenicom da Muhammed a. s. nije samo poučavao nego je imao priliku da svoje učenje primijeni na sve važnije domene života. Nakon što je pozvan od Boga da izvrši misiju Njegova Poslanika živio je još 23 godine. On je svojoj zajednici poklonio vjeru koju je on najsavjesnije primijenio u svom životu: osnovao je državu kojom je upravljao u svojstvu vrhovnog vladara, osiguravajući mir i unutrašnji red, vodeći vojske radi odbrane, okončavši prepirke svojih podanika, kažnjavajući kriminalce i stvorivši zakone u svim pitanjima ljudskog života. Oženio se i pružio primjer porodičnog života. Važna je činjenica da se nije izdizao iznad zakona koji je objavljivao za sve. Njegovo ponašanje nije bila njegova privatna stvar.
Muhammed a. s kao čovjek je bio isto toliko obazriv u svim postupcima, koliko i skroman. Kao Božji Poslanik, on je poduzeo sve što je bilo neophodno da bi osigurao ne samo saopštavanje nego i očuvanje Božanskih poruka. Nije se mnogo brinuo za očuvanje svojih ličnih izreka. Sačuvanost Hadisa ima, dakle, sasvim drugačiju povijest, od one koja se odnosi na sačuvanost Kur'ana.

Islamski znanstvenici su poslije sakupili Hadis i kategorizirali ga po najstrožim znanstvenim kriterijima.
Donosimo vam izbor iz jedne od najpoznatijih hadiskih zbirki Rijadu-s-salihin od Jahije ibn Šerefa en-Nevevija.

Molimo Vas cijenjeni posjetitelji za razumjevanje. Nadamo se da ćemo kompletirati ovu hadisku zbirku u skoroj budućnosti.