Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj na svojoj 6. redovnoj sjednici održanoj 6.9.2020. u Zagrebu, razmatrajući trenutne mjere koje vrijede po pitanju suzbijanja zaraze koronavirusom i uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju je donio zaključke o organizaciji mektebske nastave.

U dopisu dostavljenom svim medžlisima navedene su procedure koje je nužno ispoštovati kod organiziranja mektebske nastave, a koje donosimo u cjelosti:

 • Nastava za sve polaznike mekteba počinje 12. rujna 2020./24.1.1442. Svi polaznici obvezni su prisustvovati nastavi uz pridržavanje epidemioloških uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja od 24. kolovoza 2020. i 29. kolovoza 2020 (osobna higijena, dezinfekcija ruku i poštivanje najvećega mogućega fizičkog razmaka od oko 2 metra) te prilagođenih uputa Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj od nedjelje 7.9.2020.
 • Za polaznike koji spadaju u izrazito vulnerabilnu (osjetljivu) skupinu sa zdravstvenim poteškoćama te za polaznike koji su odsutni i iz škole jer su COVID pozitivni i kojima je izrečena mjera samoizolacije, nastava se organizira kao nastava na daljinu. Navedeni polaznici dužni su što prije obratiti se  liječniku školske medicine i obavijestiti muallimsko vijeće gdje postoji ili glavnog imama o svom statusu te dostaviti potrebnu potvrdu o svom stanju.
 • Kako bi se smanjio rizik od zaraze te zaštitilo, primjenom epidemioloških mjera, zdravlje učenika, nastavnika i ostalih djelatnika, medžlis je dužan osigurati potrebna sredstva i opremu za higijenu, čišćenje i dezinfekciju. Medžlisi će, također, osigurati redovitu kontrolu i nadopunu uređaja za dezinfekciju ruku kao i redovitu pripremu, čišćenje i održavanje prostora za održavanje mekteba prema dobivenim Uputama.
 • Polaznici svih mektebskih odjeljenja i skupina u školu ulaze pridržavajući se mjera socijalne distance.
 • Potrebno je osigurati razmak između učenika u učionicama minimalno 1,5 metar, učenici u učionicama neće nositi maske za lice.
 • Tijekom boravka u zajedničkim prostorima svi će vjeroučitelji nositi maske.
 • Svim vjeroučiteljima s kroničnim bolestima preporučuje se nošenje maske za lice.
 • Izrazito vulnerabilne osobe ne smiju boraviti temeljem odobrenja liječnik primarne zdravstvene zaštite ili liječnika obiteljske medicine.
 • Svi vjeroučitelji obvezni su mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao.
 • Roditelji/skrbnici ili druge odrasle osobe ne ulaze u mektebske prostorije osim u iznimnim slučajevima (uz prethodnu najavu i dogovor s glavnim imamom) i obvezno sa zaštitnom maskom.
 • Pri ulasku i izlasku iz prostorija gdje se održava mekteb dežurna će osoba beskontaktnim toplomjerom mjeriti i evidentirati temperaturu osobama koje nisu vjeroučitelji.
 • U unutarnje prostore škole ne mogu ulaziti osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19, a osobito ako su u samoizolaciji.
 • Ulazak u prostorije moguć je jedino s maskom, uz obveznu dezinfekciju ruku. Nošenje maske obvezno je pri ulasku i izlasku iz mektebskih učionica te u hodnicima (ako postoje) kao i redovito pranje i dezinfekcija ruku.
 • Svaki mektebski odjel boravi u jednoj (matičnoj) učionici odnosno tijekom nastave učenici uglavnom ne mijenjaju učionice. Maksimalan broj učenika u jednoj mektebskoj grupi je 15.
 • Trajanje mektebske pouke je ograničeno na maksimalno dva školska sata po grupi.
 • Ukoliko polaznici mekteba imaju organiziranu užinu, ista se neće konzumirati u mektebima već će se ista podijeliti pri odlasku.
 • Polaznici mekteba, ukoliko ostanu na namazima, za vrijeme klanjanja u džamiji/mesdžidu obvezni su nositi maske i ponijeti svoju sedžadu/prostirku.
 • Tijekom boravka u mektebu polaznici koji koriste toalet prilikom ulaska i izlaska iz toaleta polaznici/ce će oprati, obrisati i dezinficirati ruke. Djeca moraju biti pod nadzorom do ulaska i nakon izlaska iz toaleta.
 • U postojećoj epidemiološkoj situaciji izvanučionička nastava neće biti organizirana.
 • Obavezno imenovanje odgovorne osobe koja će voditi evidenciju ulazaka ovlaštenih i, uz prethodnu najavu glavnom imamu, neovlaštenih osoba. U evidencijsku knjigu upisuje se ime i prezime osobe koja ulazi, vrijednost izmjerene tjelesne temperature i kontakt telefon.
 • Do poboljšanja epidemiološke situacije roditeljski sastanci održavat će se online, a pojedinačni razgovori online ili u mektebu uz prethodnu najavu i dogovor s glavnim imamom/odgovornom osobom koja bude imenovana.
 • U slučaju pojave bolesti COVID-19 u mektebu, vjeroučitelji će postupiti u skladu s uputama nadležnih liječnika, epidemiologa, HZJZ, Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj i MZO.
 • Tijekom nastave kod sumnje na povišenu tjelesnu temperaturu ili kod pojave drugih simptoma koji upućuju na zarazu COVID-19 ili neku drugu respiratornu infekciju polazniku će biti izmjerena tjelesna temperatura te će biti izdvojen/a iz mektebskog odjela u prostoriju određenu za izolaciju do žurnog dolaska roditelja/staratelja. Do dolaska roditelja s učenikom će biti dežurni vjeroučitelj.
 • U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u mektebu ili na lokalnoj razini i zatvaranju odgojno obrazovne, skupine ili mektebskog odjela ili škole nekog od polaznika mekteba  ostavlja se svakom medžlisu da sukladno mogućnostima organizira nastavu za polaznika/e zahvaćene mjerama samoizolacije. Polaznici će na vrijeme biti obaviješteni o rasporedu nastave na daljinu i svojim obvezama. Komunikacija između vjeroučitelja i roditelja također će se odvijati na daljinu. Prvi roditeljski sastanci kao i ostala primanja organizirat će se u online obliku. Iznimno, uz najavu, roditelji (skrbnici) mogu ući u prostorije mekteba ako za to postoji potreba, uz uvjet da nemaju simptome zbog kojih ne mogu u ustanovu.

Organizacija rada prilagodit će se aktualnoj epidemiološkoj situaciji kao i svim važnim i novim uputama i preporukama nadležnih institucija. Sve izmjene, dopune i poboljšanja bit će objavljene na mrežnoj stranici Mešihata.

 • Prethodno navedene mjere obvezne su kod provedbe bilo kojeg obrazovnog programa koje se organiziraju u prostorijama medžlisa.

Zagreb, 8. rujna 2020.  

             20. muharrema 1442. h. g.