MEDŽLIS ZAGREB
VJERONAUK
MERHAMET
NK NUR
NAŠI UZORI
GALERIJA
KONTAKT
 
L I N K O V I
ARABESKE
O K M
 
 
 
 
 
 
 


ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ


Islamska zajednica u Hrvatskoj je javna, jedinstvena i samostalna vjerska organizacija građana koji slobodno ispovijedaju svoju vjeru Islam, temeljeći svoju autonomnost na Zakonu o priznavanju islamske vjeroispovijesti u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji od 27. travnja 1916. godine.
Organizacijsku strukturu Islamsku zajednicu u Hrvatskoj čine: Sabor Islamske zajednice u Hrvatskoj, Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Muftija zagrebački i Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića


 

Sabor Islamske zajednice u Hrvatskoj je najviše predstavničko i zakonodavno tijelo Islamske zajednice koji u svom radu slijedi princip islamske šure.

Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj je najviši vjerski i administrativni organ Islamske zajednice. Mešihata sačinjavajuje predsjednik Mešihata i 10 (deset) članova. Dužnost predsjednika Mešihata u ovom mandatnom periodu vrši muftija prof. dr. Aziz ef. Hasanović.

Predsjednik Mešihata vjerski je poglavar i Muftija Islamske zajednice u Hrvatskoj. U ovom mandatnom razdoblju (2012.-2019) predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj je prof. dr. Aziz ef. Hasanović.

Medžlis Islamske zajednice je osnovna organizacijska jedinica Islamske zajednice i obuhvata pripadnike Islamske zajednice određenog područja koji čine povezanu cjelinu. O funkcioniranju Medžlisa se stara Izvršni odbor Medžlisa na čijem su čelu Predsjednik Medžlisa i Glavni imam. Islamska zajednica u Hrvatskoj ima 13 medžlisa.

Džema'at kao manji skup muslimana (džema'atlija) određenog područja, okupljenih radi obavljanja namaza i vršenja vjerskih dužnosti, kao i radi neposrednog ostvarivanja prava i dužnosti određenih Statutom IZ. Džemat je niža organizacijska jedinica u okviru Medžlisa.

opširnije->>>

Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića je islamska srednja škola. Gimnazija je kao srednja škola verificirana kod Ministarstva prosvjete R. Hrvatske kao srednja škola s pravom javnosti. Kao Zagrebačka medresa "Dr. Ahmed Smajlović" započela je s radom školske 1992 / 93. godine i dosada ju je završilo 17 naraštaja. Gimnazija ima četiri mješovita odjeljenja sa stotinjak učenika i učenica.