‘’ Tako mi vremena!’’

 

Sva slava i hvala pripadaju Uzvišenom Allahu dž.š. i neka je salavat i selam na najodabranije biće, poslanika Muhammeda s.a.v.s. njegove ashabe, ehli bejt, tabi’ine i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Kaže Uzvišeni Allah dž.š. u Kur’anu:

‘’ Tako Mi vremena! 
Čovjek je, zaista, na gubitku - osim onih koji vjeruju, čine dobra djela, jedni drugima preporučuju Istinu i jedni drugima preporučuju strpljenje!’’

(Sura al-Asr)

Allah, dž.š. koristi razne vrste zakletvi, ne iz razloga da nas vjernike uvjeri u nešto, nego da nam ukaže na važnost onoga čime se zaklinje i poruke koja slijedi nakon zakletve. Tako nam naš Gospodar zaklinjanjem vremenom ukazuje na izuzetnu vrijednost i važnost te blagodati, da bismo je iskoristili na adekvatan način. Cijeli naš život je, u stvari, vrijeme koje trebamo paziti kako i u čemu ga provesti.

U često citiranom hadisu, Muhammed, s.a.v.s. kaže: „Iskoristi pet stvari prije drugih pet: mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti!“ (Hakim, Nesai, Bejheki)

Vodeći se navedenim hadisom, Poslanik a.s. nam poručuje da je vremena jako malo, te da ga trebamo koristiti na najbolji način, samosviješću o našoj prolaznosti ovim varljivim svijetom na kojem trebamo saditi plodove dobra, koje ćemo ako Bog da ubirati na drugom, vječnom, svijetu. Stoga, samo je On taj koji ima vremena, a mi nemamo!

''Samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko tisuću godina, po vašem računanju.'' (El-Hadždž, 47.)

 I šejtanu je dato nešto vremena!

"Gospodaru moj" – reče on – "daj mi vremena do dana kada će oni biti oživljeni!" "Daje ti se rok" – reče On –"do Dana već određenog." (El-Hidžr, 36-38.)

Samo mi nemamo vremena, zapravo, imamo ga, ali jako malo.

''A koliko ste godina na Zemlji proveli?– upitat’ će On. "Proveli smo dan ili samo dio dana– odgovorit će – "pitaj one koji su brojali." "Pa da, kratko ste proveli– reći će On – "kamo sreće da ste to znali!'' (El-Mu'minun, 112-114.)

Zato nas naš Gospodar upozorava na vrijeme!

''Tako mi vremena! Zaista je čovjek ga gubitku.''

Čovjek je na gubitku u dvije stvari. S jedne strane, vrijeme ga troši i crpi, a s druge strane, na gubitku je ako ne iskoristi darovano mu vrijeme. A ako se pitamo na koji način korisititi darovano vrijeme, Allah dž.š. nam i na to pitanje daje odgovor:

''Samo nisu (na gubitku) oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima preporučuju istinu i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.'' (El-Asr)

Dakle, na gubitku nije onaj koji svoje vrijeme koristi na način da strpljivo i ustrajno čini ono što mu je Uzvišeni dž.š. naredio. Time dokazuje svoje vjerovanje i ostvaruje ciljeve ovodunjalučkog života, a to je, spoznaja Istine na vrijeme. Zašto na vrijeme? Zato što će svi ljudi, prije ili kasnije, pronaći Istinu. Međutim, budimo svjesni toga da će biti kasno kasnije, jer povratka iz berzaha nema, a za naša djela s ovoga svijeta ćemo biti pitani.

S tim u vezi, razmislimo o riječima našeg Poslanika, a.s., koji nam poručuje: ''Na Sudnjem danu ni jedan čovjek se neće pomjeriti sa svoga mjesta dok ne bude pitan za četvero: za mladost – kako ju je proveo, za život – u čemu mu je prošao, za imetak – kako ga je stekao i u šta ga je potrošio i za znanje – da li je po njemu postupao.'' (Tirmizi)

Cijenjena braćo i sestre! Znajmo da je Ahiret vječan, a Dunjaluk nije. Stoga, izgovarajmo šehadet prije nego nam oči dušu ugledaju! Klanjajmo, prije nego dođe Dan kada ćemo poželjeti da padnemo na sedždu našem Gospodaru, ali to nećemo biti u mogućnosti učiniti. Postimo, prije nego nas bolest u tome spriječi! Udijeljujmo zekat prije nego nam neimaština crne dane najavi! I obavimo hadž, prije nego nas starost za stolicu priveže!

Molim Dragog Allaha da nam podari svijesti o važnosti i prolaznosti vremena, te da nam podari bereket u vremenu koje koristimo na putu Istine. Amin.

 

 

Idriz ef. Hasanović

glavni imam MIZ Varaždin