Dana 18. 11. 2020. godine Lamija Alili obranila je magistarski rad o temi: „Dr. Sulejman Mašović: Život i djelo – socijalno-etički angažman“ pred Komisijom u sastavu: doc. dr. dr. Orhan Jašić, predsjednik , doc. dr. Asim Zubčević, član i prof. dr. Dževad Hodžić , mentor i član. Čestitamo našoj m. Lamiji Alili na postignutom uspjehu!

Muallima Lamija Alili rođena je u Foči 21.3.1974. godine. Završila je Gazi Husrev-begovu medresu, a potom Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. U periodu od 1992. do 1995. godine, radila je u Medžlisu IZ u Sarajevu na poslovima muallime u osnovnim školama Edhem Mulabdić, Saburina i Hamdije Kreševljakovića, mektebima džamija Musluk i Lubina te poslovima gasalke u PD Bakije. U tom periodu bila je i odgojiteljica u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu. Od 1995. god., radi kao vjeroučiteljica u Zagrebu (Islamski centar, OŠ dr. Ivan Mertz (1997-2002) i OŠ Lovre pl. Matačića (1997- ). U medresi “Dr. Ahmed Smajlović” bila je odgojiteljica (2001.-2005.), predavala akaid/islamsku apologetiku (2007.-2010.) a u Islamskoj gimnaziji dr. Ahmeda Smajlovića predmet Kur’an i kur’anske znanosti (2010.-2012.). Dobitnica je priznanja Najbolja muallima za 2003. god.. Bila je član Sabora IZ-a u Hrvatskoj (2010.-2014.) i potpredsjednica istog (2014.-2018.). Član je Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava. Prva je predstavnica IZ-a u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj na natjecanjima učača Kur'ana u Maleziji. U svojstvu članice Stručne radne skupine za izradu prijedloga kurikuluma za predmet Islamski vjeronauk sudjelovala je u izradi istog. Autorica je više članaka i znanstvenih studija. Sudjelovala je u radu niza simpozija, okruglih stolova i tribina. Udata je i majka četvero djece.