U organizaciji veleposlanstva Republike Azerbajdžan u Republici Austriji, Vijeća muslimana Kavkaza, Međunarodnog centra Nizami Ganjavi i Međunarodnog centra za multikulturalizam iz Bakua, u Beču je 24.6.2022. održana međunarodna konferencija pod nazivm "Promocija međureligijskog i međukulturalnog dijaloga, razumijevanja i suradnje za mir." Palača Hofburg primila je predstavnike vjerskih zajednica iz brojnih zemalja kao i bivše nositelje visokih političkih dužnosti s ciljem razgovora o značaju dijaloga i prevenciji konflikata putem istog. Muftija akademik Aziz ef. Hasanović, sudjelovao je na konferenciji na poziv predsjednika Vijeća muslimana Kavkaza šejhu-l-islama Allahšukur Paša Zadea gdje se prisutnima obratio kroz izlaganje o značaju međureligijskog dijaloga i njegovu utjecaju na očuvanju i promociji mira. Muftija je istaknuo da je važno na dijalogu inzistirati, posebno na dijalogu na ravnopravnim osnovama i pozicijama sugovornika, uz međusobno uvažavanje i razumijevanje te da dijalog nema alternative jer sve ružno počinje njegovim odsustvom, a rješenja se pronalaze kad se dijalogu vratimo. Muftija je kroz primjere na koji način se međureligijski dijalog u Hrvatskoj razvijao predstavio rezultate njegove prisutnosti i značaj očuvanja i njegovanja dijaloga, poštujući razlike sugovornika koje čine bogatstvo svakog društva.