16.02.2015. moderator

Obradovala nas je vijest da će Papa Franjo posjetuti Bosnu i Hercegovinu. Papu Franju smo posebno zapamtili kao čovjeka dobrih incijativa.

25.01.2015. moderator
Teroristički događaji u Parizu pokrenuti  uvredljivim karikaturama u Charli Hebdo-u. još su više pojačali islamofobiju, pogotovo onu koja je dobila i svoja formalna obilježja kroz političke stranke ili građanske pokrete kao što su PVV u Nizozemskoj, Nacionalna fronta u Francuskoj, PEGIDA u SR Njemačkoj i dr.