Zagrebačka džamija
24.04.2022. moderator

Ono što možemo primijetiti je da šta god čovjek uspješno završi u životu, treba imati na umu da je završio jer mu se Allah smilovao.