Raindrop academy
10.04.2022. moderator

Zapamti da je pokajanje najjednostavniji put povratka Bogu.

Mapa zlatnog doba islama
10.04.2022. moderator

Abu Abdullah Mohammad Ibn Musa al-Khawarizmi rođen je u Khawarizmu (Kheva), južno od Aralskog mora, današnji Uzbekistan. O njegovom ranom životu zna se vrlo malo, osim činjenice da su mu roditelji migrirali u mjesto južno od Bagdada. Točni datumi njegova rođenja i smrti također nisu poznati, ali je utvrđeno da je cvjetao pod Al-

Zagrebačka džamija
09.04.2022. moderator

Sura El-E'araf je prva kur'anska sura koja se završava sa sedždom koja ima za cilj iskazivanje praktične pokornosti Allahu: „Oni koji su bliski Gospodaru tvome, doista, ne zaziru da Mu se klanjaju; samo Njega hvale i samo pred Njim licem na sedždu-tle padaju.“ El-E'araf, 206.