<<<-nazad

KUR'AN ČASNI

prijevod: Besim Korkut

tefsir: Ibn Kesir

El-Fatihu, početak El-Bekare, Ja-Sin i 30. džuz uči hfz. Aziz ef. Alili

22. Al-Hagg - Hadždž

Ajeti 73 - 78

73. O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte; "Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti; nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja!’
74. Oni ne poznaju Allaha kako treba; a Allah je, uistinu, moćan i silan.
75. Allah odabire poslanike među melekima i ljudima. – Allah sve čuje i sve vidi;
76. On zna šta su uradili i šta će uraditi. A Allahu se sve vraća.
77. O vjernici, molitvu obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite,
78. i borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao, i u ovom Kur'anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, molitvu obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte; On je Gospodar vaš, i to kakav Gospodar i kakav zaštitnik!

 
341


23. Al-Mu'minun - Vjernici

Mekka – 118 ajeta

Ajeti 1 - 17

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


1. Ono što žele – vjernici će postići,
2. oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju,
3. i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju,
4. i koji milostinju udjeljuju,
5. i koji stidna mjesta svoja čuvaju, -
6. osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju; -
7. a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju -;
8. i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu,
9. i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, -
10. oni su dostojni nasljednici,
11. koji će Džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.
12. Mi smo, zaista, čovjeka od biti zemlje stvorili,
13. zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili,
14. pa onda kap sjemena ugruškom učinili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživljujemo, - pa neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj!
15. Vi ćete, poslije toga, pomrijeti,
16. zatim ćete, na onom svijetu, oživljeni biti.
17. Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili, i Mi bdijemo nad onim što smo stvorili;

 
342