<<<-nazad

KUR'AN ČASNI

prijevod: Besim Korkut

tefsir: Ibn Kesir

El-Fatihu, početak El-Bekare, Ja-Sin i 30. džuz uči hfz. Aziz ef. Alili

75. Al-Qiyama - Smak svijeta

Ajeti 20 - 40

20. Uistinu! vi ovaj prolazni svijet volite,
21. a o onom drugom brigu ne vodite.
22. Toga dana će neka lica blistava biti,
23. u Gospodara svoga će gledati;
24. toga dana će neka lica smrknuta biti,
25. tešku nevolju će očekivati.
26. Pazi! Kada duša dopre do ključnih kosti,
27. i vikne se; "Ima li vidara?"
28. i on se uvjeri da je to čas rastanka
29. i noga se uz nogu savije,
30. toga dana će Gospodaru tvome priveden biti:
31. "Nije vjerovao nije molitvu obavljao,
32. nego je poricao i leđa okretao,
33. a onda svojima bahato odlazio."
34. Teško tebi! Teško tebi!
35. i još jednom: Teško tebi! Teško tebi!
36. Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati?
37. Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci,
38. zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini,
39. i od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu, stvori,
40. i zar Taj nije kadar da mrtve oživi?

76. Ad-Dahr - Vrijeme

Medina – 31 ajet

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


1. Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio pomena vrijedan?
2. Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi;
3. Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti;
4. Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili.
5. Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno pit će

 
578


76. Ad-Dahr - Vrijeme

Ajeti 6 - 25

6. sa izvora iz kojeg će samo Allahovi štićenici piti, i koji će kuda hoće bez muke razvoditi.
7. Oni su zavjet ispunjavali plašeći se Dana čija će kob svuda prisutna biti,
8. i hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju.
9. "Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!
10. mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti."
11. I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati
12. i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi:
13. naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz ni žegu neće osjetiti,
14. i blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im na dohvat ruke stajati.
15. Služit će ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih,
16. prozirnih, od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti.
17. U njemu će iz čaše piće inbirom začinjeno piti
18. sa izvora u Džennetu, koji će se Selsebil zvati.
19. Služit će ih vječno mlada posluga, - da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosuti.
20. I kud god pogledaš, vidjet ćeš udobnost i carstvo prostrano.
21. Na njima će biti odijela od tanke zelene svile, i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra, i dat će im Gospodar njihov da piju čisto piće.
22. "To vam je nagrada; vaš trud je dostojan blagodarnosti!"
23. Od vremena do vremena Mi objavljujemo Kur'an tebi,
24. zato izdrži do odluke Gospodara tvoga, i ne slušaj ni grešnika ni nevjernika njihova!
25. I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predveče,

 
579