<<<-nazad

KUR'AN ČASNI

prijevod: Besim Korkut

tefsir: Ibn Kesir

El-Fatihu, početak El-Bekare, Ja-Sin i 30. džuz uči hfz. Aziz ef. Alili

76. Ad-Dahr - Vrijeme

Ajeti 26 - 31

26. i u jednom dijelu noći radi njega molitvu obavljaj, i dugo ga noću hvali?
27. A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče dan tegobni koji ih čeka.
28. Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo, a ako htjednemo, zamijenit ćemo ih njima sličnim.
29. Ovo je pouka, pa ko hoće držat će se puta koji Gospodaru njegovu vodi, -
30. a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće – Allah, uistinu, sve zna i mudar je,
31. On koga hoće uvodi u milost Svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju

77. Al-Mursalat - Poslani

Mekka 50 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju
2. pa kao vihor hite,
3. i onih koji objavljuju
4. pa razdvajaju,
5. i Objavu dostavljaju,
6. opravdanje ili opomenu, -
7. sigurno će biti ono čime vam se prijeti!
8. Kada zvijezde sjaj izgube
9. i kada se nebo otvori
10. i kada se planine u prah zdrobe
11. i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe...
12. "Do kojeg dana je to odloženo?" –
13. "Do Dana sudnjeg!"
14. A znaš li ti šta je Dan sudnji? –
15. Teško toga dana poricateljima!
16. Zar Mi nismo drevne narode uništili
17. i poslije njih i one koji su za njima dolazili?!
18. Isto tako ćemo sa svim grešnicima postupati!
19. Teško toga dana poricateljima!

 
580


77. Al-Mursalat - Poslani

Ajeti 20 - 50

20. Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo,
21. koju na pouzdano mjesto stavljamo
22. do roka određenog?!
23. Takva je naša moć; a kako smo Mi samo moćni! –
24. Teško toga dana poricateljima!
25. Zar Mi nismo učinili Zemlju sabiralištem
26. živih i mrtvih
27. i na njoj nepomične visoke planine postavili, i zar vam Mi ne dajemo da slatku vodu pijete? –
28. Teško toga dana poricateljima!
29. Idite prema onome što ste neistinom smatrali,
30. idite prema dimu u tri plama razdvojenom,
31. koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati.
32. On će kao kule bacati iskre
33. kao da su kamile riđe. –
34. Teško toga dana poricateljima!
35. Ovo je dan u kome oni neće ni prozboriti
36. i pravdanje im neće dozvoljeno biti. –
37. Teško toga dana poricateljima!
38. Ovo je Dan sudnji, i vas i narode drevne ćemo sakupiti,
39. pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslužiti, dovijte se protiv Mene! –
40. Teško toga dana poricateljima!
41. Oni koji su se Allaha bojali bit će među izvorima, u gustim baščama
42. I među voćem koje budu željeli.
43. "Jedite i pijte, prijatno neka vam je! za ono što ste radili."
44. Tako ćemo Mi one koji čine dobra djela nagraditi. –
45. Teško toga dana poricateljima!
46. "Jedite i naslađujte se, ali za kratko! – vi ste, zaista, grešnici!"
47. Teško toga dana poricateljima!
48. jer kad im se govorilo: "Budite prema Allahu ponizni!" – oni to nisu htjeli biti, -
49. Teško toga dana poricateljima!
50. Pa u koji će govor, ako ne u Kur'an, vjerovati?!

 
581