<<<-nazad
tefsir sura:

KUR'AN ČASNI

prijevod: Besim Korkut

tefsir: Ibn Kesir

El-Fatihu, početak El-Bekare, Ja-Sin i 30. džuz uči hfz. Aziz ef. Alili

91 . Aš-Šams - Sunce

Mekka -15 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 • 1. Tako Mi Sunca i svjetla njegova,
 • 2. i Mjeseca kada ga prati,*
 • 3. i dana kada ga vidljivim učini,
 • 4. i noći kada ga zakloni,
 • 5. i neba i Onoga koji ga sazda,
 • 6. i Zemlje i Onoga koji je ravnom učini,
 • 7. i duše i Onoga koji je stvori
 • 8. pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini,
 • 9. uspjeće samo onaj ko je očisti,
 • 10. a biće izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi!
 • 11. Semud je zbog obijesti svoje poricao:
 • 12. kad se jedan nesretnik između njih podigao,
 • 13. Allahov poslanik im je doviknuo: "Brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije!",
 • 14. ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali - i Gospodar njihov ih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio,
 • 15. i ne strahujući zbog toga od odgovornosti.
 

92 . Al-Layl - Noć

Mekka - 21 ajet

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Ajeti 1 - 14

 • 1. Tako mi noći kada tmine razastre,
 • 2. i dana kad svane,
 • 3. i Onoga koji muško i žensko stvara -
 • 4. vaš trud je, zaista, različit:
 • 5. onome koji udjeljuje i ne griješi
 • 6. i ono najljepše smatra istinitim -
 • 7. njemu ćemo Džennet pripremiti;
 • 8. a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim
 • 9. i ono najljepše smatra lažnim -
 • 10. njemu ćemo Džehennem pripremiti,
 • 11. i bogatstvo njegovo mu, kad se strovali, neće koristiti.
 • 12. Mi smo dužni ukazati na Pravi put,
 • 13. i jedino Nama pripada i onaj i ovaj svijet!
 • 14. Zato vas opominjem razbuktalom vatrom,

595