<<<-nazad
tefsir sura:

KUR'AN ČASNI

prijevod: Besim Korkut

tefsir: Ibn Kesir

El-Fatihu, početak El-Bekare, Ja-Sin i 30. džuz uči hfz. Aziz ef. Alili

   

78 . An-Naba' - Vijest

Mekka - 40 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Ajeti 31 - 40

 • 31. A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti:
 • 32. bašče i vinogradi,
 • 33. i djevojke mlade, godina istih,
 • 34. i pehari puni.
 • 35. Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati,
 • 36. Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi,
 • 37. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti
 • 38. na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći.
 • 39. To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći.
 • 40. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: "Da sam, bogdo, zemlja ostao!"
 

79 . An-Nazi'at - Oni koji čupaju

Mekka - 46 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Ajeti 1 - 15

 • 1. Tako Mi onih koji čupaju grubo,*
 • 2. i onih koji vade blago,*
 • 3. i onih koji plove brzo
 • 4. pa naređenja izvršavaju žurno
 • 5. i sređuju ono što nije sređeno...
 • 6. na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,
 • 7. za kojim će slijediti sljedeći -
 • 8. srca toga dana biće uznemirena,
 • 9. a pogledi njihovi oboreni.
 • 10. Ovi pitaju: "Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?
 • 11. Zar kad truhle kosti postanemo?",
 • 12. i još kažu: "E tada bismo mi bili izgubljeni!"
 • 13. A biće to samo povik jedan,
 • 14. i evo njih - na Zemlji.
 • 15. Da li je do tebe doprla vijest o Musau,

583