MEDŽLIS ZAGREB
VJERONAUK
MERHAMET
NK NUR
NAŠI UZORI
GALERIJA
KONTAKT
 
L I N K O V I
ARABESKE
O K M
 
 
 
 
 
 
 

 


Sadržaj:
001. - Al-Fatiha - Pristup
002. - Al-Baqara - Krava
003. - Ali'Imran-Imranova porodica
004. - An-Nisa' - Žena
005. - Al - Ma'ida - Trpeza
006. - Al-An'am - Stoka
007. - Al-'Araf - Bedemi
008. - Al-Anfal - Plijen
009. - At-Tawba - pokajanje
010. - Yunus - Junus
011. - Hud - Hud
012. - Yusuf - Jusuf
013. - Ar-Ra'd - Grom
014. - Ibrahim - Ibrahim
015. - Al-Higr - Hidžr
016. - An-Nahl - Pčela
017. - Al-Isra' - Noćno putovanje
018. - Al-Kahf - Pećina
019. - Meryam - Merjema
020. - Ta-Ha - Taha
021. - Al-Anbiya' - Vjerovjesnici
022. - Al-Hagg - Hadždž
023. - Al-Mu'minun - Vjernici
024. - An-Nur - Svjetlost
025. - Al-Furqan - Furkan
026. - Aš-Šu'ara'- Pjesnici
027. - An-Naml - Mravi
028. - Al-Qasas - Kazivanje
029. - Al-'Ankabut - Pauk
030. - Ar-Rum - Bizantinci
031. - Luqman - Lukman
032. - As-Sgda - Padanje ničice
033. - Al-Ahzab - Saveznici
034. - Saba' - Saba
035. - Fatir - Stvoritelj
036. - Ya-Sin - Jasin
037. - As-Saffat - Redovi
038. - Sad - Sad
039. - Az-Zumar - Skupovi
040. - Al-Mu'min - Vjernik
041. - Fussilat - Objašnjenje
042. - Aš-Šura - Dogovaranje
043. - Az-Zuhrzf - Ukras
044. - Ad-Duhan - Dim
045. - Al-Gatiya - Oni koji kleče
046. - Al-Ahqaf - Ahkaf
047. - Muhammed - Muhammed
048. - Al-Fath - Pobjeda
049. - Al-Hugurat - Sobe
050. - Qaf - Kaf
051. - Ad-Darijat - Oni koji pušu
052. - At-Tur - Gora
053. - An-Nagm - Zvijezda
054. - Al-Qamar - Mjesec
055. - Ar-Rahman - Milostivi
056. - Al-Waqi'a - Događaj
057. - Al-Hadid - Gvožđe
058. - Al-Mugadala - Rasprava
059. - Al-Hašr - Progonstvo
060. - Al-Mumtahina-Provjerena
061. - As-Saff - Bojni red
062. - Al-Gumu'a - Petak
063. - Al-Munafiqun - Licemjeri
064.-At-Tagabun - Samoodbrana
065. - At-Talaq - Razvod braka
066. - At-Tahrim - Zabrana
067. - Al-Mulk - Vlast
068. - Al-Qalam - Kalem
069. - Al-Haqqa - Čas neizbježni
070. - Al-Ma'arig - Stepeni
071. - Nuh - Nuh
072. - Al-Ginn - Džin
073. - Al-Muzzammil - Umotani
074. - Al-Muddattir - Pokriveni
075. - Al-Qiyama - Smak svijeta
076. - Ad-Dahr - Vrijeme
077. - Al-Mursalat - Poslani
078. - An-Naba' - Vijest
079. - An-Nazi'at - Oni koji čupaju
080. - 'Abasa - Namrštio se
081. - At-Takwir - Prestanak sjaja
082. - Al-infitar - Rascjepljenje
083.-Al-mutaffifun-Oni koji pri mjerenju zakidaju
084. - Al-Inšiqaq - Cijepanje
085. - Al-Burug - Sazviježđa
086. - At-Tarik - Danica
087. - Al-A'la - Svevišnji
088. - Al-gašiya - Teška nevolja
089. - Al-fagr - Zora
090. - Al-Balad - Grad
091. - Aš-Šams - Sunce
092. - Al-Layl - Noć
093. - Ad-Duha - Jutro
094. - Al-Inširah - Širokogrudnost
095. - At-Tin - Smokva
096. - Al-'Alaq - Ugrušak
097. - Al-Qade - Noć Kadr
098. - Al-bayyina - Dokaz jasni
099. - Az-Zilzal - Zemljotres
100. - Al-'Adiyat - Oni koji jure
101. - Al-Qari'a - Smak svijeta
102. - At-Takatur - Nadmetanje
103. - Al-'Asr - Vrijeme
104. - Al-Humaza - Klevetnik
105. - Al-Fil - Slon
106. - Qurayš - Kurejšije
107. - Al-Ma'un - Davanje u naruč
108. - Al-Kawtar - Mnogo dobro
109. - Al-Kafirun - Nevjernici
110. - An-Nasr - Pomoć
111. - Al-Lahab - Plamen
112. - Al-Ihlas - Iskrenost
113. - Al-falaq - Svitanje
114. - An-Nas - Ljudi