Ovog Ramazana, insha Allah, promovirat ćemo Cambridge Muslim Collegue kroz seriju kratkih predavanja iz područja Islamske psihologije pod nazivom Trenutci u zadnjoj trećini noći. Fokus će biti na samorefleksiji i prisutnosti s ciljem povećanja našeg duhovnog iskustva ovog blagoslovljenog mjeseca. Ponoć je vrijeme za intro-spekciju, tišinu noći kada ste samo vi i vaš Gospodar. Ovo je stvarno vrijeme za ulazak unutra i prisutnost s onim što je u našim srcima, što je u velikoj mjeri u skladu s mjesecom Ramazana. 
Svakog radnog dana ovoga Ramazana, donosimo vam promišljanja života jednog muslimana kroz psiho-duhovnu perspektivu, dijeleći uvide, inspiraciju i inshaAllah neke praktične alate za našu praksu prisutnosti i samorefleksije.
 
Prevod je realiziran u suradnji sa Zagrebačkim OKM-om i par hizmećara, a Cambrdige Muslim College nam je omogućio da se titlovi dodaju u orginalne video sadržaje. Zahvala pripada Allahu u nadi da je ovo samo početak suradnje sa ovom velikom institucijom Islama u svijetu.