Danas ćemo istražiti kako prakticirati process kontemplacije te kako dovesti srce u stanje ponovne spoznaje.

Muhasebi, teolog iz 9 stoljeca u svojoj knjizi se poziva na ajet iz sure Kahf, koji kaže 'Zaista u tome je podsjetnik za one koje imaju srce i koji su otvoreni da slušaju dok svjedoče (šehid)' pa se ova riječ, šehid opet koristi u da nas podsjeti na sljedece:

..... Kalu bela elestu bi rabbikum /Zar ja nisam Vaš Gospodar

..... Bella shehid na /Jesi, mi svjedočimo

Svjedočiti u smislu osvjedočiti/iskusti, više nego samo pasivno posvjedočiti. I to je prirodno stanje naše duše, tzv fitret. No dolaskom na ovaj svijet, ono biva postepeno prekriveno/zaboravljeno jer pod sredstvom svojih čula, čovjek prigli ovaj svijet/Dunjaluk, i živi iluziju odvojenosti od svoje prave prirode.

Stoga, da bi se upustili u ovo putovanje srca, moramo razumjeti naše duhovno srce i sve što ga okružuje.

U tom pogledu, teolog kaže da ovaj ajet sadrži tri važne stvari: srce, tako da je ideja usredotočena na srce, pažljivo  slušanje i biti svjedokom, odnosno osvjedočiti se.

On ocrtava ova tri ključna elementa iz ovog ajeta koja koristi za prakticiranje razmišljanja/kontemplacije. Tako da se u biti trebamo uskladiti sa srcem i aktivirati njegovu sposobnost slušanja. Da slušamo srcem te kroz aktivno slušanje budemo u stanju svjedočenja, se zapravo misli da postoji svjesni dio naše namjere da dođemo u to stanje.  Koje su to specifične smjernice za praksu kontemplacije?

Prvi korak je umiriti tijelo.

Drugi korak  je zatvaranje očiju ili gledanje prema dolje koje u prenesenom smislu znacu gledanje u srce  jer ste usredotočeni na ono o čemu promišljate i uklanjate smetnje od senzorne stimulacije, tako da  kroz naše oči kada gledamo okolo, izazivamo  senzornu stimulaciju koja nas ometa  i odvodi nas s ovog mjesta kako bi usredotočili našu pažnju na Dunjaluk. Ono što de facto radimo je da uklanjamo te smetnje.

Treći korak je da ne osluškujemo. ovo se čini čudno, jer kako da ne zaokupiraš uši ako ih ne začepiš.

Ali ideja je da slušaš zvukove oko sebe, zvukove koji bi te potencijalno mogli ometati. Prvo se pokušaš sjedinit sa njima te se usredotočiš se na jedan zvuk. Na taj način često otkrijemo da postoji mnogo različitih zvukova. Ako obratite pažnju, možete se omesti slušanjem svih zvukova no ono što je važno je  fokusiranje na jedan zvuk To će vam pomoći da uklonite druga ometanja.

Onda se kaže, ne zaokupljajte ruke tako da doslovno opustite ruke.  Obično  radimo stvari sa svojim rukama gdje su  naše ruke uključene u  naše radnje i ometanja  i tako se  vraćaju na odmor.

Zatim posljednji, peti korak je da budete iskreni u svom micanju fokusa sa svega ostalog osim na srce te micanju fokusa s briga Dunjaluka

Tako da zapravo ono što on govori, o prolasku kroz  ove faze, to je zapravo  donošenje svjesne odluke da  uklonimo ometanja izvana, a zatim da kroz posljednju fazu imamo namjeru da se neprestano vraćamo na mjesto gdje otklanjamo svoju pažnju sa dunjalučkih senzacija te nastojite svoju  pažnju dovedete u ovo stanje  svjedočenja o Allahu.