MEDŽLIS ZAGREB
VJERONAUK
MERHAMET
NK NUR
NAŠI UZORI
GALERIJA
KONTAKT
 
L I N K O V I
ARABESKE
O K M
 
 
 
 
 
SEVDAH U ZAGREBU

Sevdalinka je odsjaj duše bosanske.
Kudgod bosanac pošao, posebice Bošnjak, sa sobom nosi i svoju sevdalinku.

Profesor Fuad Ahmetspahić, ne samo da je iz svoje rodne Zenice ponio sevdalinku nego i visoko izvođačko umjeće ove dragocjenosti naše kulture i pedagoški žar njenog širenja. Tako možemo reći: gdje je Fuad tu je i njegov ansabl BOSANA i njegove sevdalije.

A među Fudinim sevdalijama su i Zdenka i Mehmed i Damir i Ivan i mnogi drugi kojima se
"sevdah osjeća u duši".

KOMPLETNA LISTA

AKŠAM DOĐE JACIJA SE SPREMA
Ivan Barišić

PITA FATA HALIL-MEJDANDŽIJU
Ivan Barišić

I F T A R
Mehmed Goražda
autori: Besim Lović i Fuad Ahmetspahić

ČUDNA JADA OD MOSTARA GRADA
Mehmed Goražda

TEBI MAJKO MISLI LETE
Mehmed Goražda

GONDŽE RUŽO
Mehmed Goražda

Č A R D A K
Mehmed Goražda

KAD SRETNEŠ HANKU
Mehmed Goražda

U STAROME GRADU VIŠEGRADU
Damir Majdančić

SNIJEG PADE NA BEHAR NA VOĆE
Hatka Tatić

TAMBURALO MOMČE U TAMBURU
Hatka Tatić