Ramazanske priče su, malte ne, poseban žanr u našoj literaturi.