TEMELJI

ISLAMSKA POČETNICA

GLAVNE ISLAMSKE DUŽNOSTI

II DIO

GLAVNE ISLAMSKE DUŽNOSTI


Islam se zasniva na pet glavnih dužnosti. Te glavne islamske dužnosti su:

  1. očitovati pripadnosti islamu (Kelime-i-šehadet),
  2. klanjati propisane namaze (Salat),
  3. postiti mjesec ramazan (Savm),
  4. davati propisani dio od imovine (Zekat) i
  5. izvršiti propisanu posjetu Ka'bi (Hadždž).

Pet glavnih islamskih dužnosti nazivamo Islamskim šartima. Islamski šarti su povezani sa imanskim šartima kao tijelo s dušom, a srce im je Kelime-i šehadet. Stoga se pripadnost islamu očituje ili izjavljuje izgovorom Kelime-i-šehadeta.

PRVA ISLAMSKA DUŽNOST - KELIME-I-ŠEHADET

Prva i glavna islamska dužnost je Kelime-i-šehadet koji glasi:

EŠHEDU EN LA ILAHE ILLE-L-LAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU, što znači:
»Ja vjerujem i očitujem da nema drugog Boga osim Allaha i vjerujem i očitujem da je Muhammed savršeno predan Bogu i Njegov poslanik.«
Šehadet znači tvrditi ono što vjerujem a to i izjaviti (očitovati pred drugim ljudima). Šehadetom se tvrdi i očituje pripadnost islamu.
Kelime-i-šehadet ima dva dijela: očitovanje vjere u Božju jedinost i očitovanje vjerovanja u Muhammedovo a. s. poslanstvo.

Vjerovanje u Božiju jedinost izražavamo u izreci LA ILAHE ILLE-L­LAH što znači da nema drugog Boga osim Allaha, što nam potvrđuje i Kur'an u suri Ihlas koja glasi: 

KUL HUVE-L-LAHU EHAD,              
ALLAHU-S-SAMED,
LEM JELID, VE LEM JULED
VELEM JEKU-L-LEHU
KUFUVEN EHAD

Reci: »On, Allah, - jedan je.
On je Utočište svemu.
Nije nikoga rodio,
niti je rođen.
Njemu niko nije ravan.«

Vjerovanje u Muhammedovo a.s. poslanstvo podrazumijeva da Muhammed a.s. nije ni po čemu biće koje trebamo obožavati nego samo čovjek kao i drugi ljudi, ali za razliku od njih, on je bio savršeno predan Allahu i obdaren Njegovim poslanstvom.
Uzvišeni Allah je odabrao Muhammeda a.s. za svog posljednjeg poslanika da ljudima dostavi i objasni završnu objavu i da im bude primjer kako se u životu treba vladati. Zato mi slijedimo Muhammeda a.s. i njegovo učenje, mnogo ga volimo i cijenimo.


DRUGA ISLAMSKA DUŽNOST
- NAMAZ (SALAT)

Druga islamska dužnost je dnevno klanjati propisane namaze.

Namaz je muslimanska obaveza koja se vrši svaki dan klanjanjem i učenjem na propisani način. Svaki dan treba klanjati pet namaza, i to: sabah, podne, ikindiju, akšam i jaciju. Svaki namaz ima svoje vrijeme. Namaz je propisao Allaha dž.š. i ima šest dijelova. Ti sastavni dijelovi namaza su: početni tekbir, stajanje, učenje, pregibanje, spuštanje lica na zemlju i sjedenje. Ovih šest dijelova čine oblik namaza. Stajanje, pregibanje, spuštanje lica na zemlju i sjedenje su tjelesne radnje i treba ih naučiti vježbanjem.
Jedno stajanje, jedno pregibanje i dva spuštanja lica na zemlju čine jedan rekat namaza. Namaz može imati dva, tri ili četiri rekata.