TEMELJI

ISLAMSKA POČETNICA

GLAVNE ISLAMSKE DUŽNOSTI

UZIMANJE ABDESTA

1. Pranje ruku do iza šaka
2. Izapiranje usta
3. Izapiranje nosa
4. Pranje lica
5. Pranje ruku do iza lakta 6. Potiranje mokrom rukom ušiju i vrata
7. Potiranje mokrom rukom prednjeg
dijela glave (mesh)
8. Pranje nogu do iza članaka