MEDŽLIS ZAGREB
VJERONAUK
MERHAMET
NK NUR
NAŠI UZORI
GALERIJA
KONTAKT
 
L I N K O V I
ARABESKE
O K M
 
 
 
 
 
 
 

UČIMO O ISLAMU

Želimo Vam omogućiti poštovani posjetitelji sticanje osnovnih znanja i informacija o islamu i muslimanima.

U tom smislu vam nudimo:


- Prijevod Kur'ana Časnog od Besima Korkuta uz tefsir Ibn Kesira te učenjem dijelova Kur'ana poznatog karije hafiza Aziza Alilija

- SAHIHU-L-BUHARI - BUHARIJEVA ZBIRKA HADISA

- Izbor iz jedne od najpoznatijih zbirki Hadisa - Rijadu-s-salihin

- Kratki prikaz islama

- Islamska početnica (ILMIHAL)

Molimo Vas cijenjeni posjetitelji za razumjevanje. Nadamo se da ćemo kompletirati ovu hadisku zbirku u skoroj budućnosti.