Savjetnik saudijske naftne kompanije Aramco dr. Fehd bin Džuma izjavio je da je Saudijska Arabija u četiri prva mjeseca 2013. godine izvezla 843,85 milijuna barela nafte u vrijednosti od 345 milijardi rijala ili nešto manje od 100 milijardi američkih dolara. U tom periodu od četiri mjeseca Saudijska Arabija je vadila dnevno 9 milijuna barela nafte. Savjetnik Džuma izrazio je neku vrstu zabrinutosti što je domaća industrija i firme zabilježile povećanu potrošnju od 24% u odnosu na 2012. godinu. U četiri mjeseca domaći potrošači naftnih proizvoda potrošili 266 milijuna barela. Saudijska Arabija je dnevno povećala proizvodnju nafte za 50.000 barela, i tako je u ožujku ove godine dnevno crpila 9,300.000 barela. Savjetnik je izjavio da zbog manje potražnje nafte u svijetu smanjeno je vađenje za oko 45 tisuća dnevno. Naftni kartel OPEC objavio je da je smanjio proizvodnju za 140.000 barela dnevno, i prema tomu dnevno prodaje 30.045.000 barela. Irak je najviše smanjio proizvodnju za 150.000 barela dnevno i dnevna proizvodnja trenutno iznosi 2,096.000 barela. Najveći pad proizvodnje nafte od Opec-ovih članica bio je kod Irana. On trenutno dnevno proizvodi 1,100.000 barela dnevno u ožujku, dok je u veljači proizvodio 1,200.000 barela dnevno. Treba istaći da je Iran pod teškim sankcijama Zapada, a posebno SAD. Š.O.