Crna rupa na raskrižju galaksija velika je kao 50 milijardi sunaca

Engleski astronom Endru King objavio je da je pronašao Crnu rupu do sada nezapamćene veličine na raskrižju galaksija, javlja Rusija danas. Otkrivena crna rupa tolika je da je njeno povećanje nemoguće, a ono iznosi koliko 50 milijardi naših sunaca. Nemoguće je i pretpostaviti koliko je ova crna rupa progutala planeta i zvijezda u svojoj nezasitosti. Zanimljivo je napomenuti da su do sada otkrivene crne rupe bile veličine od 20 do 30 milijardi sunaca i pretpostavljalo se da nema većih. King kaže da se Crne rupe pojavljuju u blizini roja zvijezda i da te zvijezde služe rupama kao hrana. Zanimljivo je također da crne rupe ne mogu gutati zvijezde sve dok ove ne postignu visoku temperaturu i tako zagrijane ih proždiru.

Kako je svenir jedno od najvećih čuda Božjega stvaranja i Kur'an se bavi crnim rupama. U znanstvenim rječnicima arapskog jezika crne rupe se nazivaju sekab ثًقَبٌ, a u Kur'anu je ova riječ spomenuta u suri tekvir kao svemirska metla خٌنًسٌ  koja guta sve što se nađe u njenoj blizini (I ne kunem se metlom koja mete u sazviježđu Kunnesa (crkva). U suri Et-Tarik nazvana je rječju sekab (Tako mi svemira i Tarika* Znaš li što je Tarik* Zvijezda gutačica u kojoj je sve sačuvano*) U suri Es-Safat u 19 ajetu rupa je prikazana kao gutačica zvijezda padalica (Osim onih koji gutajući riječi smušeno govore kao oni koji gutaju zvijezde padalice). I ako je Kur'an od samog početka posvetio veliku pozornost svemiru kao najznačajnijoj Božjoj tvorevini brojni tumači (mufessiri) nisu imali dovoljno znanja o zakonima svemira pa su nerijetko davali pogrešna tumačenja, što je i ovdje slučaj. Zbog toga je u suri Felek riječ خًنًّاس hannas prevedena pogrešno kao pritajeni džin.