U nedjelju 22.12.2013. održano je 6. redovno zasjedanje Sabora Islamske zajednice u Hrvatskoj. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Sabora h. Mirsad Kugić, a kroz točke dnevnog reda razmatrane su izmjene i dopune Statuta Islamske zajednice u Hrvatskoj te Pravilnik o nespojivosti dužnosti i sprječavanju sukoba interesa. Aktivno učešće u raspravi na predložene tekstove uzeli su svi članovi Sabora, a promjene su jednoglasno usvojene. Dopune Statuta su obuhvatile uvrštenje u isti i ustanove Islamske zajednice u Hrvatskoj koje su osnovane, reguliran je broj članova Sabora gdje su s područja Rijeke i Karlovca dodani još po jedan član, te su uvrštene odredbe koje će pomoći u izradi dopuna i izmjena postojećih izbornih pravila. Statutom su sada definirane i službe i tijela Mešihata, kao i njihova zaduženja. Na kraju je muftija dr. Aziz ef. Hasanović dao informaciju o ustavnim promjenama, Ustava Islamske zajednice u BiH. Članovi Sabora su podržali muftiju (kao člana Ustavne komisije Islamske zajednice u BiH) u pronalaženju rješenja koje će najbolje odgovarati stanju i potrebama te zadržati postojeći dostignuti stupanj autonomije Islamske zajednice u Hrvatskoj. Izabrani su članovi stalne Izborne komisije Mevludi ef. Arslani, Nura Čaušević i Bermin Meškić.