Islamska tradicija Bošnjaka bila je ovotjedna tema redovne tribine Dr. Sulejman Mašović koju je jučer, 25. veljače 2016. godine u prostorijama IKC Zagreb organizirao Centar za kulturu dijaloga – CKD.

Gosti tribine bili su predstavnici i predstavnica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine. Sudionici tribine predstavili su izdanja Instituta u misiji očuvanja pismene, usmene i žive tradicije Bošnjaka kroz teorijska i empirijska istraživanja.

Sudionici/e tribine uz moderatoricu gđu Nejru Kadić Meškić, izvršnu direktoricu Centra za kulturu dijaloga, bili su:

  • Dževada Šuško, znanstvena suradnica i direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka,

  • Hafiz dr. Elvir Duranović, znanstveni suradnik u Institutu i

  • Hikmet Karčić, viši stručni suradnik u Institutu.

Direktorica Instituta, dr. Šuško, upoznala je posjetitelje tribine s radom Instituta precizirajući najznačajnije publikacije i knjige u njihovom izdavaštvu, te najznačajnije znanstvene skupove i konferencije u organizaciji Instituta. Posebnu pažnju u svom obraćanju posvetila je izložbi i katalogu Skriveni svijet balkanskih žena koji je napravljen u suradnji s Etnografskim muzejom u Beogradu i Zemaljskim muzejom u Sarajevu, potom znanstvenoj konferenciji Dijasporalni i migrantski identiteti i znanstvenom skupu povodom obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata kao i publikaciji Kaiser i Sultan: Berlinsko-bagdadska i hidžaska željeznica.

Potom se svim prisutnima obratio hafiz dr. Elvir Duranović, koji je govorio o doprinosu Bošnjaka islamskim naukama i naučnom skupu 400 godina djela Hasana Kafije Pruščaka. U okviru njegovog izlaganja promovirana je publikacija Hasan Kafi Pruščak.

Viši stručni suradnik u Institutu, mr. Hikmet Karčić govorio je o znanstvenoj konferenciji Genocid u Srebrenici: Ka trajnom sjećanju i memorijalizaciji genocida nad Bošnjacima. U okviru njegovog izlaganja predstavljene su dvije publikacije, i to: Under the UN flag, autora Hasana Nuhanovića i Made in Portugal, autora Muhameda Mujkića.

Govornici su zainteresirali posjetitelje tribine za svoj rad pa je tako razgovor s gostima iz Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka nastavljen dugo nakon završetka formalnog dijela tribine.

O Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka

Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka je naučnoistraživačka ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Osnovan je 2008. godine, a njegov rad revitaliziran je 2013. godine. Naučne oblasti u kojima Institut nastoji postići naučnoistraživačku i akademsku izvrsnost uključuju:

  1. Koncept islamske tradicija Bošnjaka

  2. Doprinos Bošnjaka islamskim naukama

  3. Religijsku praksa Bošnjaka

  4. Migracijske i demografske procese Bošnjaka

  5. Memorijalizaciju genocida nad Bošnjacima

  6. Bošnjačko okruženje

O sudionicima/ama tribine Islamska tradicija Bošnjaka

Dr. Dževada Šuško znanstvena je suradnica i direktorica Instituta od 2013. godine a time je postala i prva žena na rukovodećoj poziciji jedne institucije u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Docentica je za međunarodne odnose. Svoje obrazovanje stekla je u Njemačkoj, a obrazovala se i u Italiji, Kanadi, Palestini i Španjolskoj. U tijeku studija povijesti, političkih nauka i etnologije, fokusirala se na jugoistočnu Europu, posebno Bosnu i Hercegovinu, autohtone europske muslimane, naročito Bošnjake kao i položaj žene u bosanskohercegovačkom društvu. Trenutno radi na publikaciji doktorske disertacije u SAD pri Internacionalnom Institutu za islamsku misao pod naslovom Muslimani i lojalnost: Reakcija Bošnjaka na Austro-ugarsku imperiju 1878-1914.

Hafiz dr. Elvir Duranović znanstveni je suradnik u Institutu. Autor je pet knjiga i niza znanstvenih i stručnih radova. Doktorski rad pod naslovom Dovišta na području Travničkog muftijstva – geneza i zbilja obranio je 2014. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. U fokusu zanimanja dr. Duranovića su teme iz kulturne povijesti Bošnjaka i religijske prakse Bošnjaka.

Mr. Hikmet Karčić viši je stručni suradnik u Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka. Pravni fakultet u Sarajevu završio je magistarskom tezom: Uloga i značaj apelacija pred Domom za ljudska prava u procesu traženja nestalih osoba 1996 – 2003. U Institut za Islamsku tradiciju Bošnjaka dolazi iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, a značajno je spomenuti i da je koordinator projekta Mapiranje logora i mjesta zatočenja u Bosni i Hercegovini 1992 – 1995.

O Centru za kulturu dijaloga – CKD

Islamska zajednica u Hrvatskoj osnovala je Centar za kulturu dijaloga – CKD s ciljem institucionalnog jačanja i njegovanja međureligijskog i međukulturalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj, ali i šire.

Vizija Centra za kulturu dijaloga je otvoreno društvo dijaloga u kojem su pripadnici različitih vjera, kultura, nacija, spola i svih drugih obilježja osobnog identiteta čovjeka integrirani u sve društvene procese.

Centar ima za misiju razvoj i njegovanje kulture dijaloga u kulturnim, edukativnim, znanstvenim, istraživačkim, socijalnim i drugim procesima u ostvarivanju suživota s punim razumijevanjem, priznavanjem i međusobnim poštivanjem građana i građanki.

Na tragu te vizije i misije Centar uspostavlja suradnju s relevantnim državnim i međunarodnim institucijama, agencijama, organizacijama, donatorima i drugim sudionicima od interesa.

Dijalog kao kamen temeljac svakog razumijevanja i suživota polazna je točka i Centra za kulturu dijaloga, pa je tako bitnost kulture dijaloga očitovana i u samom nazivu Centra. Centar će u svom radu promicati međureligijski i međukulturalni dijalog, a sve u svrhu osiguranja što kvalitetnijeg života i blagostanja članova zajednice. Centar je otvoren za suradnju u njegovom navedenom djelokrugu.