U nedjelju, 7.12.2014. održano je konstituirajuće zasjednje Sabora Islamske zajednice U Hrvatskoj u mandatu 2014./1436. – 2018./1440. Ovim zasjedanjem završen je izborni proces za predsjednike i članove izvršnih odbora medžlisa te predstavnike u Saboru Islamske zajednice u Hrvatskoj. Do izbora novog predsjednika zasjedanjem je predsjedavao dosadašnji predsjednik h. Mirsad Kugić. Izborna komisija verificirala je rezultate izbora i mandate sabornicima, koji su nakon verifikacije istih položili prisegu kojom su se obvezali da će raditi na jačanju Zajednice. Zasjedanje je proteklo u izrazito otvorenoj i demokratskoj atmosferi gdje su sabornici imali priliku podijeliti svoja razmišljanja o djelovanju u narednom mandatu. Prethodni predsjednici Sabora Islamske zajednice u Hrvatskoj su bili iz Zagreba, Dubrovnika, Siska, Rijeke i Pule, te je na sastanku glavnih imama i predsjednika izvršnih odbora medžlisa, sukladno Statutu Islamske zajednice u Hrvatskoj, dogovoreno da idući kandidati za predsjednika budu iz Slavonije. Predložena su dvojica kandidata: Adin Hrustić iz Gunje i prim.dr. Ferid Latić iz Slavonskog broda. Većinom glasova prim. dr. Ferid Latić izabran je za predsjednika Sabora u mandatu 2014./1436. – 2018./1440. Tajnim glasanjem izabrani su potpredsjednik i potpredsjednica Sabora - Esad Čustović iz Dubrovnika i Lamija Alili iz Zagreba. U Saboru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Islamsku zajednicu u Hrvatskoj u narednom mandatu predstavljat će: Idriz Bešić (Gunja), Hajrudin Mujkanović (Rijeka), prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić (Zagreb), Mirsad Kugić (Pula) i Mirza Šabić (Zagreb), što je također odlučeno tajnim glasanjem. Za tajnicu Sabora je izabrana Almedina Mujkanović (Rijeka). Nakon provedbe izbora za predsjednika i potpredsjednike Sabora te predstavnike u Saboru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prisutnima se obratio novoizabrani predsjednik prim. dr. Ferid Latić. Ukazao je na važnost istrajavanja u radu na izgradnji, jačanju i zaštiti naše zajednice te je pozvao sve prisutne da u narednom razdoblju daju svoj maksimalni doprinos kako bi napravili korake naprijed koje zahtijevaju i vrijeme i prostor u kojemu živimo. Također, izrazio je želju i spremnost na punu suradnju sa svima koji žele dati doprinos razvoju i boljitku Zajednice na svim poljima. Inače prim. dr. Ferid Latić je rođen 1955. godine u Čapljini, BiH, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1979. godine. Specijalizaciju iz opće kirurgije završio je u Zagrebu 1987. godine. Od 1988. godine zaposlen je u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu. Na preporuku Zbora liječnika i Hrvatske liječničke komore 2007. godine dobio je odličje za unapređenje kirurške struke u Republici Hrvatskoj iz područja endoskopske kirurgije kao i odličje za etičnost u svojoj struci. Ima status branitelja Domovinskog rata od 1992. godine. Užu specijalizaciju iz digestivne kirurgije završio je u Zagrebu 2008. godine. Bio je aktivni sudionik više domaćih, europskih i svjetskih kongresa. Autor je više stručnih radova u indeksiranim stručnim medicinskim časopisima. Magistarski rad obranio je 2010. godine, a iste godine stekao je i stručni naziv primarijus. Doktorsku disertaciju iz područja laparoskopske kirurgije obranio je 2012. godine. Član je više stručnih kirurških društava u kojima je obnašao i važne funkcije, a član je i Europskog društva endoskopske kirurgije. Stručno usavršavanje obavljao je i u inozemstvu (Njemačka, Velika Britanija, SAD). Educirao je kirurge u više bolnica u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj iz područja endoskopske kirurgije i bio stručni suradnik više medicinskih kompanija. Na kraju muftija dr. Aziz ef. Hasanović upoznao je prisutne s planom i programom rada te smjernicama za izvođenje strateškog plana razvoja Zajednice do 2020. godine. Ovom prilikom čestitao je izabranim sabornicima te im je poželio mnogo uspjeha u radu, izrazivši i svoju otvorenost za suradnju u zajedničkom radu na izgradnji i unaprjeđenju Zajednice.