Generalni direktor poduzeća za desalinizaciju vode Abdurrahman Elberahim izjavio je na tiskovnoj konferenciji da njegova firma ovih dana potpisuje nekoliko ugovora sa najpoznatijim svjetskim tvrtkama iz oblasti desalinizacije i proizvodnje električne energije u vrijednosti od 17 milijardi rijala ili 4,5 milijardi američkih dolara. Projekti obuhvaćaju nekoliko tvornica za preradu slane u pitku vodu, elektrane i dalekovode za prijenos električne energije. Jedan od ugovora odnosi se na izgradnju tvornice za desalinizaciju vode u vrijednosti 1,01 milijardu dolara, a drugi za proizvodnju električne struje u vrijednosti od 3,1 milijardu dolara, uz druge projekte iste namjene. Ugovori će biti potpisani sa deset svjetskih firmi u roku od dva tjedna. Saudijska Arabija će u narednih 20 godina, uključivo i ove projekte, uložiti u desalinizaciju vode i proizvodnju električne energije 213 milijardi američkih dolara u nastojanju da riješi pitanje opskrbe stanovništva pitkom i tehnološkom vodom. U gore spomenutom projektu od 4,5 milijardi dolara, korejski Samsung je dobio najviše poslova, preko 80%. Š.O.