Dana 29.4.2016. godine u Istambulu je počela Prva svjetska konferencija o mesdžidima pod naslovom „Uloga imama i hatiba u suprostavljanju ekstremizmu, fundametalizmu i terorizmu" koja je trajala je do 31.4.2016. godine a čiji je glavni organizatori su bili Svjetska organizacija za mesdžide i Unija narodne organizacije u islamskom svijetu.

Ova konferencije je jedna vrsta nastavka konferencije Svjetske Lige (Rabite) koja je bila održana u Mekki od 22-25.2.2015. godine a glavni cilj iste bio je sudjelovanje svih slojeva društva u borbi protiv terorizma te njezinoj prevenciji od istoga. U cilju zaštite i očuvanja imama i mesdžida diljem svijeta, Svjetska organizacija za mesdžide pokrenula je inicijativu za održavanje prve svjetske konferencije za mesdžide.

Konfereciji je nazočio veliki broj uzvanika iz cijeloga svijeta, a među njima možemo istaknuti Dr. Ahmada bin Salama Bahamama generalnog tajnika svjetske organizacije za mesdžide, Dr. Muhammada Gurmaza, predsjednika Dijaneta u Turskoj, Dr. Rahimija Jarana muftije Istanbulskog, zatim Ministara za međunarodnu suradnju države Kenije, Ministar pravosuđa Jemena, Savjetnik u ministarstvu vjerskih pitanja države Katar, direktora Univerziteta „Moš Alb Arslan“ u Turskoj, bivšeg generalnog tajnika Rabite, bivšeg ministra Vakufa Kraljevine Saudijske Arabije kao i mnoge druge.

Generalni koordinator mešihata IZ u Hrvatskoj g. Khaled Yassin bio je pozvan od strane glavnog tajnika Dr. Ahmada bin Salama Bahamama generalnog tajnika svjetske organizacije za mesdžide koji je također imao izlaganje na konferenciji.  Dr. Ahmad bin Salam Bahamam ujedno je bio naš gost na proslavi 100. godina institucionalnog Islama u Hrvatskoj.

Konferencija je održana u hotelu „Royal Reetaj“ u Istanbulu, a za smještaj svih 700 gostiju pored spomenutog hotela pobrinuo se još jedan dodatni.

Na prvi dan konferencije na prvoj jutarnjoj sesiji glavna tema je bila odgovornost imama prema društvu i svojoj vjeri. U istoj se govorilo o vjerskim odgovornostima, kao i društvenim odgovornostima. Stavljen je naglasak na jačanje pozitivne mentalne slike prema Islamu i muslimanima.

U drugoj sesiji govorilo se o ulozi imama u promicanju umjerenosti te borbi protiv ekstremizma i fundamentalizma. Također je stavljen naglasak na važnost uloge imama u formiranju i jačanju programa tolerancije kako bi se zajedno borili protiv svih oblika ekstremizma i pogrešnog tumačenja Islama.

Generalni tajnik svjetske organizacije za mesdžide Dr. Bahamam govorio je o važnosti uloge imama dvaju časnih harema Mekke i Medine protiv ekstremizma , fundamentalizma i nasilja.

Konferencija je imala i radne skupine pod nazivima „Umijeće komunikacije i odnosi sa javnošću“,  „Umijeće aktivne komunikacije s društvom“ kao i mnogi drugi. Također na radnom skupu izložen je plan i program svjetske organizacije za mesdžide.

Drugi dan (subota) u trećoj sesiji govorilo se o umijećima i sposobnostima imama koji moraju posjedovati kako bi mogli širiti pravilnu sliku o Islamu te se boriti protiv ekstremizma i radikalizma.

Četvrta sesija imala je za cilj predstaviti uspješne inicijative i aktivnosti u borbi protiv ekstremizma i fundamentalizma. Jedna od inicijativa kao slogan bila je „Zajedno protiv terorizma i ekstremizma“ , također intelektualna i kulturna inicijativa Saudijske Arabije kao primjer i Uloga dijaloga u uspješnom rješenju ekstremizma i fundamentalizma.

Drugi dan konferencije generalni koordinator mešihata g. Khaled Yassin pozdravio je prisutne te čestitao organizatorima Svjetske organizacije za mesdžide, na čelu koje je dr. Ahmad bin Salim Bahamam na organiziranju ovakve prve velike svjetske konferencije. Gospodin Yassin istaknuo je da nije sve crno u Europi kao što to neki prikazuju i naveo je kao najbolji model i pozitivan primjer uređenosti Islamske zajednice i muslimana u Republici Hrvatskoj i njenog odnosa s državom. „Ja dolazim iz države u kojoj smo proslavili 100. godina institucionalnog priznanja islama“ naglasio je g. Yassin te istaknuo da je naš uspjeh u tome što su svi muslimani bez obzira na svoje porijeklo pod istim krovom Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj kao jedinog predstavnika muslimana u Hrvatskoj. Inače ovo predstavlja veliki problem muslimana u Europe pošto nisu ujedinjeni te nemaju svoga predstavnika u europskom društvu. Između ostalog istaknuo je veliku i bitnu ulogu imama u društvu i zajednici te naglasio „ukoliko imam i hatib nije samostalan, psihički stabilan i  financijski osiguran te ne posjeduje sposobnosti i nema viziju i inicijativu tada zajednica od njega neće imati nikakve koristi. Mi želimo od hatiba da se spusti sa svoga mimbera te da imam izađe iz svoga mihraba i da se uključi u društvo. Nužno je da bude s džematom i društvom u svim trenutcima i dobrim i lošim.“

Također u svome izlaganju naveo je da postoje Europske zemlje koje su otišle korak ispred arpsko-islamskog svijeta u edukaciji imama i hatiba, tako da su za svoje potrebe osnivali škole (medrese) za imame i hatibe. Sukladno tome danas u našim centrima postoje škole te osigurani smještaji za imame kao i škole kur'ana uz raznovrsne kulturne i vjerske sadržaje. Na kraju svoga obraćanja g. Yassin pozivao je na sljedeće:

  1. Na gajenje velikog poštovanja prema imamima, pošto su oni predstavnici i predvodnici islamskih zajednica, te izbacivanje prijezira i predrasuda prema imamima.

  2. Osnivanje fonda za pomoć imamima i hatibima u svijetu.

Glavni ciljevi konferencije bili su:

  1. Istaknuti ulogu imama i hatiba prema vjeri i društvu.

  2. Jačanje svijesti imama o opasnostima od terorizma i ekstremnog i pogrešnog tumačenja te moguće štete koja utječe na islamsko društvo i islamske manjine u svijetu.

  3. Promicanje pristupa umjerenosti imama i hatiba.

  4. Jačanje aktivne komunikacije između učenjaka (alima) i imama i hatiba.

  5. Isticanje uloge imama i hatiba u uspješnosti prenošenja poruka mesdžida te načina uspješnog razvitka njihove misije.

  6. Razmjena uspješnog iskustava i prakse i inicijativa za imame i hatibe u borbi protiv ekstremizma i fundamentalizma.