U okviru nastavnog plana i programa predmeta Vjeronauk, učenice i učenici 4. razreda Islamske gimnazije dr. Ameda Smajlovića posjetili su danas, sa svojim profesorom mr. sc. Mirzom ef. Mešićem i razrednikom Salihom Hadžismajlovićem, Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj. Muftija dr. Aziz ef. Hasanović dočekao je učenice i učenike te im je poželio dobrodošlicu. U mesdžidu u Tomašićevoj ulici, muftija je upoznao učenice i učenike s poviješću razvoja Islamske zajednice u Hrvatskoj, posebno se osvrnuvši na priznanje ravnopravnosti islama s drugim religijama koje je Hrvatski sabor donio 1916. godine. Potom ih je upoznao sa strukturom Islamske zajednice u Hrvatskoj, o njenom sastavu i nadležnostima pojedinog tijela i institucije kako bi dobili predstavu na koji način Zajednica djeluje. Istaknuo je da je zakonodavni okvir vrlo dobar i da pruža muslimanima i drugima da žive svoju vjeru u punini. Međutim istaknuo je i da prava za sobom povlače i određene obveze i odgovornosti. Ukazao je na značaj institucionalnog obrazovanja i da je to jedan od najvažnijih aspekata života svakog čovjeka, kao i prevencija za razvoj bilo kakvih iskrivljenih učenja. Uputio ih je da nastave svoje školovanje i da nikada ne zaborave na svoju zajednicu jer je njihova obveza, kao i svakog muslimana i muslimanke, čuvati je i graditi, a sutra o njoj i brinuti.