U utorak, 30.9.2014. godine, vjersko-prosvjetna referentica m. Emina Mešić posjetila je MIZ Karlovac i održala radni sastanak sa članovima Muallimskog vijeća. Cilj ove posjete je sagledavanje i analiza postojećih aktivnosti te pružanje stručne pomoći i podrške članovima Muallimskog vijeća kroz preporuke za podizanje kvalitete vjersko-prosvjetnih aktivnosti. Po riječima vjersko-prosvjetne referentice MIZ Karlovac je mladi i perspektivni medžlis koji bi već sada trebao ići uzlaznom putanjom. Riješena su kadrovska pitanja, uređena infrastruktura, a reprezentativan broj članova i korisnika usluga Islamske zajednice u sve tri postojeća džemata svakako zaslužuje dužnu pažnju. Kvaliteta i broj aktivnosti za sve ciljne skupine, posebno za djecu i mlade, ne smije biti upitna, preporuka je vjersko-prosvjetne referentice članovima Muallimskog vijeća MIZ Karlovac.