Dana 06.11.2015. Mevludi ef. Arslani, u svojstvu zamjenika muftije, posjetio je MIZ Umag. U svojoj hutbi je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim tijekom radova na IKC Umag te naglasio kako smo optimisti kada je u pitanju skori završetak radova. Obzirom da su muslimani sa šireg područja Bujštine dugo vremena čekali na izgradnju Islamskog centra time je zapravo radost i zadovoljstvo veće. Na samom gradilištu, Mevludi ef. Arslani je svjedočio velikom obimu poslova koji je urađen te aktivnostima koje su planirane kako bismo u što skorije vrijeme mogli raditi na svečanosti otvorenja IKC-a Umag. U trenutnoj fazi je završetak unutarnjeg žbukanja i priprema za fasadu. Nakon završetka ovih stavki sama kontura i izgled objekta će zapravo pokazati koliko se uradilo do sada. Izgradnja IKC-a Umag je pokazala zrelost i spremnost muslimana sa ovih prostora da se organiziraju na adekvatan način te suradnju svih instanci Islamske zajednice u Hrvatskoj zbog čega je uz Božiju pomoć i uspjeh zagarantiran. Elvedin ef. Posavljak