U subotu, 21. listopada 2018. u Zagrebu na dvije lokacije održan je 21. po redu stručni seminar za imame i muallime pod nazivom “Digitalni alati u nastavi islamskog vjeronauka”. Predmetni seminar je bio u organizaciji Mešihata IZ-e u Hrvatskoj, Vjersko-prosvjetne službe, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za odgoj i obrazovanje. Seminari koji se u kontinuitetu organiziraju i održavaju već više od 20 godina za imame i muallime prate trendove i procese koji se odvijaju u društvu, a vrijeme koje svjedočimo je vrijeme intenzivne digitalizacije koja je zahvatila posebno mlade generacije, one koji su nam najvažniji, koje poučavamo i odgajamo i želimo da u tom procesu budemo najuspješniji kao vjeroučitelji - jedna je od ključnih poruka vjersko-prosvjetne referentice m.Emine Mešić koja je uvodnim i pozdravnim riječima otvorila stručni seminar u Kongresnoj dvorani “Salim Šabić” Isl. centra Zagreb. Prigodno se obratio predsjednik Mešihata IZ-e u Hrvatskoj muftija dr. Aziz ef. Hasanović koji se kroz retrospektivu prisjetio prehodnih seminara ali je i poručio kako je ponosan i odaje priznanje svim vjeroučiteljima koji igraju glavnu ulogu u preveniranju svih oblika radikalizama i anomalija kvalitetno izvršavajući svoju vjeroučiteljsku zadaću. Poželivši uspješan rad na seminaru muftija se zahvalio prisutnim predavačima i gostima, a posebno gđi Lidiji Kralj, pomoćnici ministrice znanosti i obrazovanja u R. Hrvatskoj. Pomoćnica ministrice obrazovanja i znanosti gđa Kralj u svom ekspozeu osvrnula se na kurikularnu reformu davajući osnovna načela na kojima je bazirana reforma, a u njezinom fokusu je učenik. Radni dio seminara održan je u O.Š. Lovre pl. Matačića gdje je održan multidisciplinarna i interaktivna prezentacija servisa Office365, kroz njegove prednosti i mogućnosti, a predstavila ga je Vesna Tomić, prof., savjetnica u zvanju. Imami i muallime imali su priliku da kroz osoban rad na računalu isprobaju glavne digitalne alate servisa Office365 kroz izradu i koncipiranje različitih formi kvizova, upitnika, anketa, testova i slično čime su spomenuti sadržaji uvijek dostupni i dijele sa ciljanim grupama u nastavi. Posebno su bila interesantna dva digitalna alata Kahoot i Plickers jer na zabavan i kreativan način, kroz igru usmjeravaju učenika na stjecanje znanja. Zaključci sa 21. stručnog seminara mogli bi se sumirati u sljedeće: I pored sveopće digitalizacije strategije i metode poučavanja ponajviše ovise o učitelju, a iz njih proizlaze načini učenja kojima uče učenici. Značajka je 21. stoljeća brzi i nagli rast i razvoj tehnologije, a njezina je primjena sve češće vidljiva u odgojno-obrazovnome procesu koji je njome bitno osuvremenjen. S obzirom na to, danas je uspješan i kvalitetan učitelj onaj koji prihvaća izazove suvremenoga obrazovanja, koji ih provodi na učenicima primjeren način te koji se razvija i usavršava u skladu s njima. Digitalni alati mogu znatno olakšati pristup praćenju i vrednovanju učeničkih postignuća te omogućiti njihovo učestalije formativno vrednovanje. Praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća digitalnim alatima i obrascima obogaćuje nastavni proces čineći ga suvremenijim i atraktivnijim. Osim toga, digitalizacija procesa praćenja i vrednovanja omogućuje stalnu dostupnost instrumenta za vrednovanje, neograničeni pristup rješavanju oblikovanih pitanja i zadataka za provjeru znanja, simulaciju, kolaboraciju, učenje kroz igru i samouvid u rezultate učenja. Nadamo se da ćemo svi zajednički na što uspješniji način, primjenjivajući spomenute digitalne alate u vjeronaučnoj nastavi, postići još kvalitetnije rezultate. Na kraju seminara primjere dobre prakse prezentirao je Vahid ef. Hadžić, gl.imam MIZ Split prezentirajući osmišljeni kviz o životu poslanika Muhammeda a.s. i na najbolji način ilustrirao kako se primjena digitalnih alata može integrirati sa nastavnim jedinicima iz islamskog vjeronauka.

 

Alem ef. Crnkić