Tri su ključne vrijednosti u islamu: znanje, vjera i moral. Znanje je na prvom mjestu zato što je prva Allahova zapovijed da čitaš i učiš i na taj način osjetiš urođeni dar vjere. Iman je Allahov dar, kao i svaki drugi dar, kojeg više ili manje vidimo, kojeg manje ili više koristimo, kojeg smo manje ili više svjesni ovisno o našoj želji da ga istinski spoznamo. Iman je zakopano sjeme u duši kojeg znanje potiče da klije, da se razvije i da procvjeta kao mirisna ruža koja krasi vjernika.

Međutim, u duši se krije i sjeme bezvjerstva (fudžur). – Allah je stvorio dušu sa mogućnošću da bira put istine, bogobojaznosti, dobrodušnosti, koji vodi čovjeka prema dobru i put zlodušnosti, koji čovjeka vodi prema zlu. Allah džellešanuhu nam u Kur'anu kaže u suri Duha u 7. ajetu: "…i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio…".

Značaj znanja, vjere i morala u životu muslimana

Čovjek je slobodan da izabere put dobra ili put zla, ali je i odgovoran za svoj izbor. Onaj koji svojom slobodom govora i djelovanja ugrožava slobodu časti i ugleda drugoga u biti nije slobodan, jer to nije izraz njegove vlastite slobode već je to odraz njegove osobne potrebe da ostvari neku ovozemaljsku dobit. Nema istinske slobode, bez iskrene odgovornosti, kao što nema iskrene odgovornosti bez istinske slobode. Samo se kroz istinsku slobodu mišljenja, govora i djelovanja može doći do najboljeg kvaliteta općeg dobra. Samo se kroz iskrenu odgovornost mogu riješiti problemi u društvu na najbolji način.

I kao što je spoznaja uvjet za istinsku vjeru, tako je i moral uvjet za istinskog vjernika. Zato su ove tri vrijednosti – znanje, vjera i moral - neodvojive jedna od druge. To su tri dijela koji čine cjelinu osobnosti muslimana, koji svjedoči vjeru na temelju svog pouzdanog znanja i koji svjedoči svoj moral na temelju svoje čvrste vjere. To su dva krila vjere – znanje i moral – koja nose muslimana kroz sve bure i oluje, kroz sve muke i probleme, kroz sve klevete i potvore, jer kao što nam se u Kur'anu Časnom kaže: "Oni koji budu vjerovali i dobra djela činili i koji Gospodaru svome budu odani biti će stanovnici dženneta u njemu će vječno boraviti." (Hud, 23)

Dužnost je svakog muslimana i muslimanke da usavršava svoje moralne vrline

Dužnost je svakog muslimana i muslimanake da čita i uči kako bi znao koristiti svoje pravo na točnu, pravednu i izbalansiranu informaciju. Dužnost je svakog muslimana i muslimanke da usavršava svoje moralne vrline od kojih će drugi ljudi osjećati mir u duši i sigurnost u životu. Ako se izgube ova dva stuba, ova dva krila vjere – znanje i moral – izgubljena je cijela vjera, a time i smisao vjerničkog života.

Zato je važno, da čitamo i učimo sve što "zahtjeva naše vrijeme i naša sredina" kako nam se znanje ne bi zagubilo u masi, što je bit naše vjere.

Važno je da usavršavamo svoj moral, individualno i kolektivno, prema zahtjevu vremena i sredine” kako ne bismo izgubili osjećaj moralnosti što je bit naše vjere, i kako bismo sačuvali svoj ugled i čast. Kad nam govore o neupitnosti slobode u otvorenom društvu, onda bi nam morali reći i o nužnosti odgovornosti u demokratskom društvu u kojem se kroz pristojan i kulturan dijalog dolazi do pravih rješenja za svaki društveni problem.

Neka je uzvišen i hvalje Allah, koji kaže: "Ne budi ohol, i ne budi umišljen, i ne okreći glavu od ljudi, i ne hodaj nadmeno, jer Allah ne voli umišljene i hvalisave ljude. Budi odmjeren u hodu i nemoj galamom plašiti ljude, jer najružniji glas je rikanje magarca!" (Lukman, 18-19)

Allahu Svemoćni, osnaži nas znanjem, vjerom i moralom! Allahu Sveznajući, pouči nas kako da one koji nas ne vole naučimo da nas ne mrze i da ne plaše druge ljude zbog naše vjere i morala! Allahu Milostivi, smiluj se onima koji iz neznanja o nama prenose neistinitu i ružnu priču, a onima koji nas namjerno i zlonamjerno potvaraju prosvijetli um i pokaži im istinu kako bi svi našli mir u duši i sigurnost u životu!

Amin!