Gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese je u obraćanju građanima prigodon Dana Grada Umaga 6.5.2023. od srca zahvalio svima na aktivnom sudjelovanju u stvaranju dodane vrijednosti grada te im ovom prilikom čestitao Dan Grada Umaga. Osvrnuo se na brojne projekte koji su u proteklih četrnaest godina ostvareni na području Umaga, kao i na one koji su u planu u narednom periodu.

„Uvažene dame i gospodo, grad koji raznolikost ističe kao svoje bogatstvo je uređen grad u kojem vladaju ljudske i civilizacijske vrijednosti. U našem fokusu interesa je čovjek i sve činimo da budemo grad jednakih mogućnosti, grad po mjeri čovjeka te grad koji se razvija i raste. Tim se postignutim standardima ponosimo i tu smo nedvojbeno grad primjer, kako u Istri, tako i u Hrvatskoj. Ponosni smo na uspjehe i standarde kvalitete života koje smo postigli, naročito prema djeci, mladima i umirovljenicima. Primjeri su to dobre prakse prepoznati i na europskoj razini koji dokazuju da i mi, u maloj-velikoj Hrvatskoj, možemo osigurati europske standarde razvijenosti“ naveo je gradonačelnik.

Nakon uvodnih govora, slijedila je službena dodjela priznanja i zahvalnica.

Zahvaljujući iznimnom doprinosu razvoju grada, godišnje su nagrade Gradskog vijeća dodijeljene Mariji Jurčić, Josipu Grpcu, Elvedinu Posavljaku te Njaciju Široki, dok su zahvalnice gradonačelnika ove godine otišle u ruke Klaudije Červar, Zdenke Doz, Prima i Rina Ossicha, kao i Fuata Kadrioskog.

www.istarski.hr