U razdoblju od 23. do 25. studenoga 2019. god., zamjenik muftije Mevludi ef. Arslani sudjelovao je na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji o vakufima na prostoru Balkana i jugoistočne Europe pod nazivom: „Uloga vakufa u izgradnji društvenih i ekonomskih institucija u zemljama Balkana“, u organizaciji Generalnoga tajništva za vakufe Države Kuvajt, Islamske banke za razvoj iz Džede te Sveučilišta Marmara iz Istanbula, koje je ujedno bilo i domaćin skupa. Nakon svečanog dijela, uslijedila su izlaganja i rasprave koje su tretirale povijesnu ulogu vakufa u razvoju i urbanizaciji država na prostoru Balkanskoga poluotoka, ali i njegovu ulogu u razvoju islamskih zajednica na tom prostoru. Govorilo se i o razvoju i načinu upravljanja vakufima te o ulaganjima u njima.

O iskustvima s upravljanjem vakufima te o aktivnostima s ciljem razvoja vakufa u Hrvatskoj govorio je Mevludi ef. Arslani, koji je na kraju svoga rada pozvao organizatore skupa da pomognu islamskim zajednicama u kojima je vakuf još u povojima, kao što je Hrvatska, u pronalaženju mogućnosti za jačanje i razvoj vakufa.

Trodnevna je konferencija završila usvajanjem zaključaka i preporuka u kojima se, između ostaloga, navodi spremnost organizatora i Generalne uprave vakufa Republike Turske da podupiru projekte vakufskih uprava na Balkanu.