Znaj da nema važnije pripreme od one za smrt. Tko go se sjeća smrti redovito bit će okupiran pripremom za nju a što je dobra vrlina.

Znaj da postoje tri tipa ljudi koji se sjećaju smrti:

  • Prvi su neznalice, koji su okupirani  ovim svijetom. Ako se i sjete smrti  čine to sa gađenjem jer se boje  napustiti ovaj svijet i njegove užitke 
  • Drugi su pokajnici, koji kada  se sjete smrti također ih obuzme strah  ali koji za razliku od prethodnih, boje se  napustiti ovaj svijet zbog počinjenih grijeha  bojeći se da  nisu još spremni.
  • Treći su Znalci, ne strahuju od smrti radujući se susretu sa Allahom 
  • Postoji čak i posebna skupina onih koji su nadišli to i koji su već "umrli prije smrti"  koji već na ovom svijetu žive potpuno povezani sa Allahom i rade sve po Njegovoj volji.

Znaj da bez sjećanja  na blizinu smrti teško netko čini pobožna djela. Kada netko vjeruje da je smrt blizu zaposli se činjenjem dobrih djela za ahiret što bude uzrok sreće. Razmišljaj o onima koji su već napustili ovaj svijet. Kako su živjeli, i kako su odjednom napustili ovaj svijet nespremni.

Zatim  razmisli o svom završetku  Znaj da svatko želi dug život.

Prvi razlog je ne znanje, a drugi je  ljubav prema ovome svijetu  Što se ne znanja tiče, osoba smatra da će ga njegova mladost i snaga zaštiti od nadolazeće smrti, ne shvaćajući da smrt uvijek dolazi iznenada. Lijek za to je duhovno znanje  kada osoba spozna da smrt nije pod njegovom kontrolom.

Što se tiče ljubavi prema ovome svijetu,  osoba misli da će sva ovo svjetska uživanja koja  ima trajati vječno. Stoga, treba razmisliti o poruci Poslanika a.s da što god volimo od ovoga svijeta, neminovno ćemo to napustiti. 

Stoga je osoba koja u snu preferira jednu polugu zlata spram njih 100 kada je budna, jer život je poput sna, a ljudi su poput spavača  kada umru, probude se

Uzmimo usporedbu sa ženom koja čeka  dva odsutna brata. Jedan koji će doći  kroz mjesec dana, a drugi kroz godinu. Naravno, prvo će se pripremiti za prvog koji dolazi za mjesec dana i neće se birnuti za dolazak drugoga jer drugi dolazi puno kasnije.

Sa smrti je slično. Mi pretpostavljamo da će ona doći tamo nekada no za razliku od braće, smrt uvijek dolazi ne najavljena te ne šalje upozorenja.