Ovo poglavlje se zove „Berâetun“, a i „Tèvbe“,a objavljena je nakon bitke na Tebuku.
Broj muslimanske vojske na ovom pohodu je iznosio preko 30 hiljada. Zanimljivo je da Tevbe dolazi poslije sure El-Enfal koja opisuje Bitku na Bedru kada je muslimanska vojska brojala svega 313 vojnika, poručuje nam Kur'an da uvidimo razliku između okolnosti ovih dviju bitaka, njihovih propisa i posljedica.

Bitka na Tebuku je jedna od onih bitaka u kojima je razotkriven najveći broj munafika, jer su mnogi od njih ostali u Medini.

Jedino kur'ansko poglavlje koje ne započinje s bismillom. Prema mišljenju većine uleme, razlog za to se krije u tome što veći dio sure govori o nevjernicima i munaficima, a oni su uskraćeni blagodati bismille i milosti koju ona nosi.

Naziv Beraet je dobilo po prvom ajetu. Beraet znači prekidanje svih veza s poganskim i idolopokloničkim Arapima. Prekidanje svake veze s idolopoklonstvom je jedan od najvažnijih događaja u historiji islama. Muslimani su do kraja ispunjavali preuzete obaveze po ugovorima, dok su idolopoklonici i poganska plemena upotrebljavali razne smicalice da izigraju propise ugovora.

Munáfici su i u devetoj godini po Hidžri zadržali isti stav prigodom vojne na Tebuku, kao što su to činili i treće godine na Uhudu. Budući da se oni nisu nimalo popravili, muslimanima su dane odriješene ruke i dopuštenje da se konačno obračunaju s njima.

Prvi ajeti ovoga poglavlja su objavljeni u devetoj godini kad su hadžije bile na putu u Mekku da obave hadž. Te godine su hadžije otišle u Mekku pod vodstvom Hazreti-Ebu-Bekra.

A posljednji ajeti su objavljeni u Mekki kad je Božji Poslanik obavljao Oproštajni hadž.

Ova sura nosi i druga imena, poput "Ona koja sramoti", jer je u njoj pobrojano 55 svojstava munafika, "Ona koja otkriva", jer je razotkrila sramote nevjernika, te "Sablja" jer je poglavlje s najviše poziva na borbu i upozoravanje na poniženje.

Kad sve to uzmemo u obzir, postavlja se pitanje zašto je sura ponijela naziv Et-Tevbe – Pokajanje? Kakve veze ima pokajanje sa svojstvima munafika, mušrika i pozivima na sukob?

Et-Tevba Usprkos tome što iznosi prijetnje njevjernicima i munaficima i poziva vjernike na odbranu vjere, ona ipak ostavlja otvorena vrata pokajanja svim kategorijama ljudi. Ona poziva na pokajanje munafike i nevjernike, daje im novu priliku i šansu da se poprave. Pogledajmo koliko se samo u njoj spominju riječi: „Pa ako se pokaju, bit će im dobro...“

"Tevba - pokajanje" u ovoj suri se ponavlja 17 puta, što je više nego u bilo kojoj drugoj suri.

„Allah je oprostio Vjerovjesniku, i muhadžirima i ensarijama, koji su ga u teškom času slijedili, u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala; On je poslije i njima oprostio, jer je On prema njima blag i milostiv.“ Et-Tevbe, 117.

Pozivi na borbu muslimanima se upućuju s ciljem demoraliziranja protivnika, odustajanja od sukoba i pokajanja zbog počinjenog prijestupa.

Ako je Allah objavio da je spreman oprostiti i najvećim neprijateljima, možemo li mi biti spremni oprostiti onima s kojima smo u svađi .

Allah u ovoj suri upozorava vjernike na licemjere i ukazuje na jednu njihovu osobinu, koje se i mi moramo čuvati. Naime, govorili su Poslaniku, a.s., da će udjeljivati ako im Allah da imetak i bogatstvo (75. ajet). Nakon što bi dobili, prekršili bi svoj zavjet i postajali škrti.