Ovaj džuz obuhvata šest stranica sure Et-Tevbe te četrnaest stranica sure Junus.

„Nemoj ti nikako stajati u njemu (tome mesdžidu radi molitve)."

Licemjeri su, prije Muhammedova, a. s. pohoda na Tebuk 9. godine po hidžri, bili u jednom predgrađu Medine sagradili džamiju, u namjeri da izazovu razdor među vjernicima, i zamolili Muhammeda, a. s. da dođe u tu džamiju i da s njima u njoj obavi molitvu. On im je obećao da će doći nakon što se povrati s pohoda na Tebuk, ali kad se vratio, nije otišao nego je poslao četvoricu vjernika da sruše džamiju, i oni su je srušili. Licemjeri su ovu novu džamiju bili sagradili da bude uporište nekom Ebu Amiru, velikom protivniku Muhammeda, a. s., koji je poslije poraza mnogobožaca na Hunejnu prebjegao u Bizant i otuda obavijestio licemjere u Medini da budu spremni, jer da će on s bizantijskom vojskom doći u Medinu i iz nje istjerati Muhammeda, a. s. i vjernike. Ovaj Ebu Amir je u međuvremenu umro u Siriji. Na ovog Ebu Amira odnose se u ovom ajetu navedene riječi.

Usprkos tome što sure Tevbe započinje uskraćivanje milosti munaficima nepostojanjem bismille i odricanjem od njih, na njenom kraju se svima njima nudi milost koju predstavlja Muhammed, a.s., - milost svim svjetovima: „Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.“ Et-Tevbe, 128.

Ovaj ajet je najljepši završetak prvog dijela Kur'ana, te najljepši završetak Poslanikovog, s.a.v.s., života. Ovo je posljednja objavljena sura Poslaniku, a.s., ovo je oproštajna sura, pa je prikladan završetak u oprostu svim ljudima. Ako ljudi odbiju pokajanje, onda im posljednji ajet poručuje: „A ako oni glave okrenu, ti reci: "Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega, samo se uzdam u Njega, On je Gospodar Arša Veličanstvenoga!" Et-Tevbe, 129.

Glavni cilj s Junus jeste vjerovanje u Allahovu odredbu i određenje.

U suri Junus, Uzvišeni Allah Svoju Knjigu opisuje kao lijek za ljudska tijela i duše: “O ljudi, već vam je stigla pouka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.
Pouka, lijek, uputa i milost, sva četiri svojstva međusobno se dopunjuju čineći jednu cijelinu.
Ibnul-Kajjim u svojoj knjizi "Zadul-me'ad" je rekao : "U Kur'anu je potpuno izlječenje od svih vrsta bolesti, duševnih i tjelesnih. On je dunjalučki i ahiretski lijek.“