Abu Yousuf Yaqub Ibn Ishaq al-Kindi rođen je u Kufi oko 800. godine nove ere. Njegov otac je bio službenik Haroon al-Rashida. Al-Kindi je bio suvremenik al-Mamuna, al-Mu'tasima i al-Mutawakkila i uglavnom je procvjetao u Bagdadu. Formalno je zaposlen kod Mutawakkila kao kaligraf. Zbog njegovih filozofskih stavova, Mutawakkil se naljutio na njega i zaplijenio mu je sve knjige. Oni su, međutim, kasnije vraćeni. Umro je 873. godine za vrijeme vladavine al-M'utamida.

Al-Kindi je bio filozof, matematičar, fizičar, astronom, liječnik, geograf, pa čak i stručnjak za glazbu. Iznenađujuće je da je dao originalan doprinos svim tim područjima. Zbog svog rada postao je poznat kao filozof Arapa.

U matematici je napisao četiri knjige o brojevnom sustavu i postavio temelje velikom dijelu moderne aritmetike. Nema sumnje da je arapski brojevni sustav uvelike razvio al-Khavarizmi , ali mu je i al-Kindi dao bogat doprinos. Također je pridonio sfernoj geometriji kako bi mu pomogao u astronomskim studijama.

U kemiji se protivio ideji da se obični metali mogu pretvoriti u plemenite metale. Za razliku od prevladavajućih alkemijskih stajališta, on je bio naglašen da kemijske reakcije ne mogu dovesti do transformacije elemenata. U fizici je dao bogat doprinos geometrijskoj optici i napisao knjigu o njoj. Ova knjiga kasnije je pružila smjernice i inspiraciju takvim eminentnim znanstvenicima kao što je Roger Bacon.

U medicini njegov glavni doprinos je činjenica da je prvi sustavno određivao doze svih tada poznatih lijekova. To je razriješilo oprečne stavove koji su prevladavali među liječnicima o doziranju što je uzrokovalo poteškoće u pisanju recepata.

Zlatko Doba

Vrlo malo se znalo o znanstvenim aspektima glazbe u njegovo vrijeme. Istaknuo je da različite note koje se kombiniraju da bi proizvele harmoniju imaju svoju specifičnu visinu. Dakle, note s preniskim ili previsokim tonom nisu ugodne. Stupanj harmonije ovisi o učestalosti nota itd. Također je istaknuo činjenicu da kada se proizvodi zvuk, on stvara valove u zraku koji udaraju u bubnjić. Njegov rad sadrži zapis o određivanju visine tona.

Bio je plodan pisac: ukupan broj knjiga koje je napisao bio je 241, među kojima su istaknute podijeljene na sljedeći način:

Astronomija 16, Aritmetika 11, Geometrija 32, Medicina 22,
Fizika 12, Filozofija 22, Logika 9, Psihologija 5, ar,d Glazba 7.

Osim toga, razne monografije koje je napisao tiču ​​se plime i oseke, astronomskih instrumenata, stijena, dragog kamenja itd. Bio je i rani prevoditelj grčkih djela na arapski, ali je ta činjenica uvelike zasjenjena njegovim brojnim izvornim spisima. Nažalost, većina njegovih knjiga više nije sačuvana, ali one koje postoje govore vrlo visoko o njegovom standardu učenja i doprinosa. Na latinskom je bio poznat kao Alkindus, a veliki broj njegovih knjiga preveo je na latinski Gherard iz Cremone. Njegove knjige koje su prevedene na latinski tijekom srednjeg vijeka uključuju Risalah dar Tanjim , Ikhtiyarat al- Ayyam , Ilahyat-e-Aristu , al-Mosiqa , Mad-o-Jazr i Aduiyah Murakkabu.

Al-Kindijev utjecaj na razvoj znanosti i filozofije bio je značajan u preporodu znanosti u tom razdoblju. U srednjem vijeku Cardano ga je smatrao jednim od dvanaest najvećih umova. Njegovi radovi, naime, stoljećima dovode do daljnjeg razvoja raznih predmeta, posebice fizike, matematike, medicine i glazbe.