Imaju čast i zadovoljstvo pozvati Vas na Tribinu dr. Sulejman Mašović“ na kojoj će se promovirati knjiga

„Od monologa prema dijalogu o bošnjačkoj sudbini“

prof.dr.sc. Esada Ćimića

Promotori:

prof.dr.sc. Ivan Markešić

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

prof.dr.sc. Senadin Lavić, Univerzitet Sarajevo

prof.dr.sc. Esad Ćimić

Moderator:

Dževad Jogunčić

u četvrtak 13.03.2014. u 20:00 satiIslamski centar Zagreb, Safvet-bega Bašagića 1

Radujemo se Vašem dolasku!

Bošnjaci su jedinstven narod i po tome što ih se na prvom popisu stanovništva (1948.) 93 posto opredijelilo kao – neopredijeljeni, a 7 posto kao Hrvati, odnosno Srbi. Sve i da nije bilo bitnih pretpostavki njihova nacionalnog statusa, kada su i formalno 1973. dobili pravno priznanje nacionalnog identiteta, oni su – nakon ovog surovog rata, u kome su najviše stradali – postali toliko integrirana nacionalna zajednica s veoma iskristaliziranom (nacionalnom) sviješću da nema nikakvih šansi u budućnosti da se stavljaju pred umjetnu dilemu izbora nacionalne pripadnosti između dviju spomenutih nacija. Oni malobrojni koji se osjećaju takvima, ostaju kao svjedočanstvo jedne neponovljive povijesne situacije koja im je priređena neovisno o njihovoj volji i odlaze u skladište povijesnih i kulturnih relikata.

Esad Ćimić, Večernji list, 2.7.2001.