Vijeće žena medžlisa islamske zajednice Zagreb

 ima čast i zadovoljstvo pozvati vas na

Tribinu „Dr. Sulejman Mašović“

na kojoj će mr. Belma Bešlić govoriti na temu:

Položaj žena u jednoroditeljskim obiteljima

U četvrtak, 23.01.2014./22.03.1435., u 19 sati, Islamski centar Zagreb, Prilaz Safvet-bega Bašagića 1

"Položaj žena u jednoroditeljskim obiteljima" - diskurs monoteističkih religija -

Sažetak:

Kakav je položaj razvedenih žena i udovica u svetim knjigama? Položaj žena u jednoroditeljskim obiteljima u okviru vjerskih zajednica. Koliko vjerske zajednice i crkve rade sa ovom kategorijom žena? Provedeno je dvosmjerno istraživanje u vjerskim zajednicama (pravoslavnoj, katoličkoj, židovskoj i islamskoj) te istraživanje u kakvom se položaju nalaze žene u jednoroditeljskim obiteljima u BiH. Također je rađena usporedba sa drugim državama u regiji i šire. Rezultati tog zanimljivog istraživanja kao i mjere i prijedlozi za poboljšanje sveukupnog položaja žena iz jednoroditeljskih obitelji u vjerskim zajednicama i crkvama, bit će predstavljene u okviru ove Tribine. Monoteističke religije kroz svete knjige (sveti tekst) ženama u jednoroditeljskim obiteljima (udovicama, razvedenim ženama) mogu pomoći u savladavanju teških trenutaka u životu i borbi sa predrasudama i stigmatizacijom društva prema njima. Koliko religijske (vjerske) zajednice i crkve čine da bi se postulati iz svetih knjiga sproveli i implementirali u svakodnevnom životu?