Kako piše Arabia Net članovi terorističke organizacije Daiš su 8. siječnja navečer minirali plinska postrojenja u prošlu nedjelju navečer kompanije Hajan udaljeno od grada Mosula oko 100 kilometara. Ovo plinsko postrojenje smatra se jednim od najvažnijih za snadbijevanje Sirije ovim energentom. Postrojenje je minirano daljinskim upaljačem, a na video snimci vidi se osoba koja je obavila miniranje, a uz eksplozije čuo se poznati Daišov uzvik Allahu Ekber.  Kompanija Hajan smatra se najvažnijom za proizvodnju plina u Siriji. Spomenuto plinsko polje dnevno je proizvodilo tri milijuna prostornih metara plina dnevno. Plin s ovoga polja bio je glavni snadbijevač plinskih elektrana na jugu zemlje. Plin je sa ovog polja svakodnevno crpljen i oko njega nije bilo sukoba vladini i Daišovih jedinica. Neki misle da je upravo dokaz tajnog sporazuma Daipa i Beššarovih snaga da u miru crpe plin jer je obadvjema stranama bio jako potreban. Spomenuto postrojenje važno je zbog činjenice da je prerađivalo i plin sa polja Džihar, el-Mehr, Džezel, Mezrur, el-mustedire iz kojih je dovožen na preradu kako bi bio upotrebljiv za široku upotrebu. Daiš je okupirao spomenuto plinsko postrojenje prošli mjesec kada je iznenada napao vladine snage i ponovo okupirao Tadmir. Ovo postrojenje je bilo posljednje u rukama vladinih snaga na području Homsa i okoline.

Razlog miniranja ovog plinskoga polja i postrojenja na njemu komentirao je direktor opservatorskog centra za ljudska prava u ponedjeljak navečer. On tvrdi da je Daiš namjerno minirao ovo postrojenje i ako je potreba za plinom s ovog polja bila velika na području koje on kontrolira. Prema njegovim saznanjima 23 siiječnja održat će se savjetovanje Daišovih predstavnika na kome će se donijeti odluka o povlačenju sa područja Homsa. Naftna kompanija Ina iz Hrvatske dioničar je ovog plinskoga polja i postrojenja u omjeru 50/50%. Radnici i stručnjaci Ine napustili su polja i postrojenja početkom rata u Siriji. Cijelim tijekom rata postrojenje je koristila vlada Sirije.