Stupovi nosači ka'benskoga krova sastavljeni su od tri dijela dužine 150 cantimetara i debljine 44 centimetra

Teško je pronaći hadžiju ili mu'temira koji klanjajući kod Ka'be ili sjedeći između namaza a da nije zagledan u Ka'bu upitao se što li njena unutrašnjost krije. Bilo je svakakvih nagađanja  i pretpostavki što se nalazi unutar Ka'be a odgovora na vjerničku znatiželju nije bilo, sve dok kralj Saudijske Arabije nije odlučio da se otvori unutrašnjost i da hadžije i mu'temiri, koji su prevalili tisuće kilometara kako bi gledajući Ka'bu klanjali namaze i molili Svevišnjega za oprost i pomoć nagađali što se krije unutar zidova.

Unutrašnjost Ka'be ne prelazi 180 četvornih metara. Krov Ka'be poduprt je sa tri drvena stupa koje je ugradio ashab Božjega poslanika Abdullah ibn Zubejr koji je obnovio Ka'bu nakon požara koji je namjerno podmetnuo zapovjednik vojske umejidskog halife Jezida ibn Muavije. Starost drvenih stupova iznosi 1350 godina.

Lokot i ključ Ka'be su zlatni i povjereni na čuvanje obitelji Benu Abduddar

Na prostoru između stupova izloženi su brojni pokloni koji su tijekom povijesti darovani ovom svetom hramu

Unutrašnjost Ka'be obložen je bijelim, crnim i crvenim mramorom najveće kvalitete sa imenima donatora obnove Ka'be na čelu sa kraljem Fahdom za čijeg je vremena obnovljena cijela Ka'ba sa Haremom

U jednom kutu unutrapnjosti nalaze se zlatna vrata kroz koja ulaze i izlaze VIP osobe