Sjednicu koja je planirana za treći mjesec ove godine, pandemija konronavirusa odgodila je do ovog mjeseca te je u proteklu subotu u prostorijama Islamskog centra Zagreb ista i održana. Dnevni red, koji je obuhvaćao izvješće o događajima između dvije sjednice te izvješće o članstvu u Zajednici i analizu pristiglih podataka s terena, usvajanje Programa razvoja Zajednice za razdoblje 2020. - 2030. te prosljeđivanje istog na razmatranje i usvajanje u Saboru Islamske zajednice u Hrvatskoj, financijska izvješća Mešihata, medžlisa te ustanova Islamske zajednice u Hrvatskoj, je dopunjen točkama koje se odnose na stanje infrastrukturnih projekata u Zajednici koji su u tijeku s posebnim osvrtom na Sisak, posljedicama potresa u Tomašićevoj 12 u Zagrebu gdje je sjedište Mešihata, pitanje održavanja Međunarodnog natjecanja u učenju Kur'ana ove godine te osnivanje Akademskog zbora u okviru Instituta za arapski jezik i islam.

Predsjednik Mešihata muftija dr. Aziz ef. Hasanović upoznao je prisutne s događajima između dvije sjednice posebno se osvrnuvši na pandemiju koronavirusa, zatvaranje džamija i mesdžida i nastojanja da se odgovornim ponašanjem doprinese suzbijanju širenja iste. Istaknuo je odličnu komunikaciju s Nacionalnim stožerom civilne zaštite te Epidemiološkom službom HZJZ-a koja je pokazala veliko razumijevanje i dala smjernice kod otvaranja džamija i mesdžida nakon popuštanja ograničenja. Upoznao je članove Mešihata da je Centar za kulturu dijaloga dobio projekt integracije osoba koje su dobile međunarodnu zaštitu pod nazivom Novi susjedi te će se isti provoditi u naredne tri godine.

Analiza pristiglih podataka s terena koji se odnose na članstvo u Islamskoj zajednici u Hrvatskoj pokazuju nastavak trenda rasta članstva, međutim utvrđeno je i da postoji prostor za napredak na ovom polju te će se u vezi s tim na jesen upriličiti sjednica svih relevantnih predstavnika kako bi se razmotrile mogućnosti poboljšanja.

Članice i članovi Mešihata jednoglasno su usvojili Program razvoja Zajednice 2020. – 2030. te je isti proslijeđen Saboru Islamske zajednice u Hrvatskoj na razmatranje i usvajanje.

Računovotkinja Islamske zajednice u Hrvatskoj gđa Melika Teskeredžić ponudila je analizu financijskih izvješća Mešihata, medžlisa i ustanova Islamske zajednice u Hrvatskoj koja su jednoglasno usvojena. Upućena je zahvala svim džematlijama i džematlijkama na doprinosu te izraženoj svijesti o potrebi ispunjavanja svojih obaveza kroz izmirenje zekata i sadekatu-l-fitra u prošloj godini. Muftija dr. Aziz ef. Hasanović je ukazao na potrebu da se putem pisma obrati svima koji izmiruju obavezu zekata koje bi sadržavalo precizne podatke u što su sredstva iskorištena te zahvalu za ustrajnost na pomaganju onih kojima se pomoć pruža iz ovoga fonda. Istaknuo je da svake godine rastu potrebe korisnika pomoći koju Zajednica pruža, ali i da se neprestano radi kako bi se osiguralo da svi koji su u potrebi dobiju pomoć. Naše džematlije i džematlijke su pokazale iznimnu svijest o svojim vjerskim obavezama i potrebi da pomognu drugima te se bilježi povećanje, u prošloj godini, od 50% uplata zekata i sadekatu-l-fitra na razini Zajednice, a podatci na kraju ramazana ove godine ukazuju na to da će ove godine i ti rezultati biti premašeni. Pored Zirata Islamske zajednice u Hrvatskoj putem kojeg se prikupi i najveći dio sredstava za pomoć potrebitima, u ovaj proces uključeni su i svi medžlisi, muallimska vijeća, Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića odnosno njeni učenici, ravnatelj, profesori i odgajatelji kao i brojni volonteri.

Imenovani su članovi Školskog odbora Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića, član Upravnog odbora Centra za certificiranje halal kvalitete, te Centra za kulturu dijaloga.

 

Za 2019. godinu, temeljem pristiglih nominacija i obrazloženja, Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj je dodijelio nagradu „Hifzi ef. Alagić“ za imama/muallimu godine muallimi Amili Škorić iz Siska. Muallima Amila Škorić već dugi niz godina u Medžlisu Islamske zajednice Sisak odgovorno i predano radi na podučavanju polaznika vjeronauka što je istaknuto na sjednici Mešihata. Njena ustrajnost na postizanju najboljih rezultata odrazila se i na postignute rezultate.

Priznanje mutevelija godine „H. Salim Šabić“ dodijeljena je predsjedniku Izvršnog odbora Medžlisa Dubrovnik Fehimu Vukotiću. Muftija je istaknuo da je Fehim Vukotić dao izniman doprinos u razvoju Islamske zajednice, ne samo u Dubrovniku nego i na razini cijele države, te da je uvijek bio uz Zajednicu i od pomoći bez obzira da li je ili nije obnašao neku od funkcija. Njegova angažiranost sigurno može biti primjer svima kako se truditi za opću dobrobit.

Priznanje „Donator godine“ dodijeljeno je Huseinu Žlibanoviću iz Rijeke. Na sjednici je istaknuto da ni jedna akcija u Rijeci nije protekla bez njegova doprinosa, a poslije Emira Države Katar, najveći je pojedinačni donator u izgradnji Islamskog centra Rijeka. Također, u proteklog godini pomogao je infrastrukturno jačanje Islamske zajednice u Rijeci svojim donacijama.

Muftija dr. Aziz ef. Hasanović je je predstavio ideju osnivanja Akademskog zbora pri Institutu za arapski jezik i islam koji bi uključivao sve doktore znanosti i stručnjake iz raznih oblasti koji su ili članovi ili na bilo koji način vezani uz našu zajednicu kako bi se okupili i dali jedan dodatan impuls njenu razvoju. Inicijativa je jednoglasno usvojena i pozdravljena. Također, muftija je izvijestio o stanju prostorija Mešihata u zgradi u Tomašićevoj 12, koja je stradala u potresu. Donesena je odluka da se pričeka donošenje pravnog okvira koji će definirati pitanje obnove prostora.

Obzirom na pandemiju koronavirusa i neizvjesnost njegova daljnjeg širenja i trajanja donesena je odluka da se natjecanje u učenju Kur'ana održi naredne godine budući da su sva natjecanja u Katalogu svjetskih natjecanja za ovu godinu odgođena u svijetu. Tako će se godišnjica svečanog otvaranja Islamskog centra Zagreb obilježiti prigodnim programom.

Članovi Mešihata razgovarali su o napretku realizacije različitih infrastrukturnih projekata koji se odvijaju na razini Zajednice. Također, raspravljano je o potrebi daljnjeg postojanja Pravne službe u Mešihatu obzirom na smanjen opseg poslova i potrebe smanjenja troškova poslovanja te je zaključeno da se ukine ova služba.