Midnight Moments
05.04.2022. moderator

Kada govorimo o sebi i našoj vjeri, važno je da stavimo u kontekst našu vjeru s poboljšanjem osobnog razvoja, ne samo na proučavanje knjiga o razumijevanju islama kao neke statične stvari, već na nešto što je primjenjivo i u ovim modernim vremenima.

Mapa zlatnog doba islama
05.04.2022. moderator

Spomenuli smo važnost trgovine i pomorstva na razmeđi između Istoka I Zapada čiji spoj je na neki način činio islamski svijet u to doba.

Raindrop academy
05.04.2022. moderator

Znaj da je jezik jedan od čuda Božjeg stvaranja. To je sredstvo Razuma i stvoren je u cilju izražavanja onoga što vam je na umu. Zahvaljivanja Bogu, Učenje iz Kur'ana i Upućivanje ljudi na Božjem putu. 
Sve što postoji je pod njegovom kontrolom. Čuvaj jezik od osam stvari:

Zagrebačka džamija
05.04.2022. moderator

Kada se govori o ženi u islamu treba se uvijek prisjetiti činjenice da je Muhammedu, a.s., kada je dobio Objavu, prvo povjerovala supruga Hatidža i odmah ga podržala.

Na kraju džuza posebna pažnja se posvećuje licemjerima koji su gora vrsta ljudi od nevjernika.