Veleposlanik Republike Azerbajdžan Nj. E. Fakhraddin Gurbanov posjetio je jučer muftiju akademika Aziz ef. Hasanovića. Nj. E. veleposlanik Gurbanov je upoznao muftiju sa stanjem u Republici Azerbajdžan posebno se osvrnuvši na regiju Nagorno-Karabakh u kojoj trenutno traje oružani sukob. U svome izlaganju, veleposlanik Nj. E. g. Gurbanov je rekao da Azerbajdžan čeka na rješenje situacije već 27 godina i da je Azerbajdžan uvijek težio mirnom rješavanju nesporazuma. Posljednja eskalacija sukoba koja još uvijek traje dogodila se u okupiranoj regiji Republike Azerbajdžan poznatoj kao Nagorno-Karabakh gdje se vode oružani sukobi između Armenaca i Azerbajdžanaca. Veleposlanik je, također, istaknuo da se nipošto ne radi o ratu motiviranom vjerskom različitošću, već da se isključivo radi o konstantnoj pretenziji susjedne republike na teritorij Republike Azerbajdžan unatoč rezolucijama Ujedinjenih naroda posebno rezolucije 62/243 koju je na svom zasjedanju donijela Generalna skupština UN-a još 14. ožujka 2008. u kojoj se traži bezuvjetno povlačenje armenskih snaga s teritorije Republike Azerbajdžan. 

Veleposlanik je, također, istaknuo da Azerbajdžan teži k mirnom rješenju situacije, ali da je u trenutnim okolnostima nepoštivanja Međunarodnog prava i donesenih rezolucija, te uslijed napada, bio primoran braniti se. Izrazio je nadu i želju da se odredbe Međunarodnog prava kao i rezolucije Generalne skupštine UN-a poštuju te je izrazio nadu da će mediji napokon početi prenositi objektivno vijesti temeljene na činjenicama koje je on sam spreman rado sa svima podijeliti.

S tim u vezi, muftija se zahvalio NJ. E. veleposlaniku g. Gurbanovu na posjeti i preciznim informacijama o stanju u Republici Azerbajdžan. Muftija je izrazio žaljenje zbog izbijanja sukoba te se složio da se ne radi o ratu motiviranom vjerskim različitostima što pojedini žele na takav način predstaviti. Također, muftija je izrazio nadu da će se kroz poštivanje Međunarodnog prava pronaći mirno rješenje za sukob koji traje već dugi niz godina jer je iskustvo pokazalo da svaka druga akcija koja nije temeljena na prihvaćenim normama nema perspektivu niti dugoročnu održivost. Stoga je dogovoreno da NJ. E. veleposlanik g. Gurbanov posjeti našu zajednicu i da održi predavanje za omladinu koja je inicirala jedno druženje s ciljem boljeg razumijevanja trenutne situacije.