Midnight Moments
07.05.2022. moderator

Da bi kreirali sadržaj i okoristili se svime ovim o čemu smo pisali do sada (kao što je  uključivanje fizičke prakse i održavanje programa te vraćanje ovim stvarima s kojima smo izgubili kontakt moramo ih uspostaviti kao praksu u našem životu. 

Midnight Moments
29.04.2022. moderator

U prošlom članku smo se osvnruli na potrebi da usredotočimo svoju pažnju na ono što je u našoj "moći", dakle ono nad čime imamo interni lokus kontrolu te ne pokušavamo upravljati onim što je Allahova domena.

Mapa zlatnog doba islama
29.04.2022. moderator

Abu'l Waleed Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rushd, poznat kao Averroes na Zapadu, rođen je 1128. n.e. u Cordovi, gdje su mu i otac i djed bili suci.

Productive Muslim
28.04.2022. moderator

Baš kao što se uvriježila praksa donošenja Novogodišnjih odluka, vrijeme je da promijenimo paradigmu i donesemo Ramazanske odluke.

Zašto u Ramazanu?

Mapa zlatnog doba islama
28.04.2022. moderator

Abu Abdallah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abdallah Ibn Idris al-Qurtubi al-Hasani, rođen je u Ceuti, u Španjolskoj, 1099. godine naše ere. Školovao se u Kordovi. Kasnije je putovao nadaleko u vezi sa svojim studijama, a zatim je procvjetao na normanskom dvoru u Palermu. Datum njegove smrti je kontroverzan, odnosno 1166. ili 1180. godine

Zagrebačka džamija
27.04.2022. moderator

Ez-Zarijat - Početak sure Ez-Zarijat potvrđuje istinitost proživljenja nakon smrti i obračuna za učinjena djela. Mnogobošcima se izlažu određena kazivanja o prijašnjim narodima koji su poricali istinu, pa su uništeni. Nakon toga se Poslaniku, naređuje opominjanje ljudi.

Na posljetku Uzvišeni veli: Ljude i džinne sam stvorio samo da Me obožavaju.

Midnight Moments
26.04.2022. moderator

Kako ulazimo u zadnjih 10 dana ramazana vrijeme je da razmislimo o svemu što smo naučili i pokušali osvjestiti do sada kroz ovaj serijal. Prošlih tjedana smo raspravljali o praksi promišljanja o sebi koju smo pokušali izgraditi na istraživanju koncepta prisutnosti i prakse tefekkura.

Mapa zlatnog doba islama
26.04.2022. moderator

Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Muhammad al-Tusi al-Shafi'i al-Ghazali rođen je 1058.

Midnight Moments
26.04.2022. moderator

U prošloj epizodi dotakli smo se koncepta introspekcije sebe koje je definirao Muhasebi. Stoga se i taj koncpet po njegovom imenu i zove koncept Muhaseba. Kaže se ispitaj sebe prije nego budeš pitan. No, prilikom ove introspekcije važno je spoznati, prihvatiti a prlikom suočavanja sa "problemom" pristupiti sa zahvalnošću i ne biti strog prema sebi.