Ez-Zarijat - Početak sure Ez-Zarijat potvrđuje istinitost proživljenja nakon smrti i obračuna za učinjena djela. Mnogobošcima se izlažu određena kazivanja o prijašnjim narodima koji su poricali istinu, pa su uništeni. Nakon toga se Poslaniku, naređuje opominjanje ljudi.

Na posljetku Uzvišeni veli: Ljude i džinne sam stvorio samo da Me obožavaju.

Tur - na kome je Hazreti-Musa stajao, pa se na taj način ističe sličnost koja se nalazi između Muse i Muhammeda. Jer i Hazreti-Muhammedu je Objava stigla na jednom brdu. To je uzrok da se ovo poglavlje naziva Tur.

Prvi dio poglavlja govori o nagradi, koja stiže pravovjerne. U drugom dijelu se govori o kazni. Petnaest uzastopnih pitanja prebacuju čovjeka iz jednog u drugo stanje i tjeraju ga na razmišljanje. To su pitanja koja su Džubejra b. Mut'ima dovela do islama.

Sura se završava napomenom o važnosti strpljivosti i obožavanja Allaha Uzvišenog.


Sura En-Nedžm govori o „Nedžmu“, to jest o zvijezdi i radi toga se ovo poglavlje i naziva „Nedžm“.Počinje pohvalom Poslanika, i potvrdom njegove bezgriješnosti, kao i potvrdom da je Kur'an objava od Allaha koji je Poslaniku, stigao preko Džibrila.

Sidretul-munteha“ je lotosovo drvo, koje simbolično predstavlja krajnju granicu ljudskog znanja.


El-Kamer - Od strane nekoliko odabranih ashaba prenosi se tradicija, da se za vremena Božjeg Poslanika mjesec raspukao i raspolovio. Ova kazivanja se smatraju kao „mešhur“ – pouzdana.

Da je ovo mjesečevo raspolovljivanje zapravo bilo jedna vrsta mjesečeva pomračenja. Za vrijeme ovog pomračenja mjesec se vidio kao da se na dvoje razdijelio: jedan dio je sjajio punim sjajem, a drugi je bio potpuno taman i zamračen.

Ajet „Skup će, sigurno, poražen biti, a oni će se u bijeg dati!“ Božji Poslanik je za vrijeme vojne na Bedru ovako molio: „Moj Bože. Ja Te skrušeno molim, izvrši obećanje Svoje. Ako ova zajednica bude uništena, neće ostati nitko na zemlji tko će Tebe obožavati!“ Tada je došao Božjem Poslaniku Hazreti Ebu-Bekir i rekao je: „O Božji Poslaniče, Bog je uslišao!“ Tako se na Bedranskoj vojni ispunilo pretkazivanje ovog poglavlja, koje je bilo objavljeno još na početku mekkanskog razdoblja.

Više puta se u ovoj suri ljudima daje do znanja da je pamćenje Kur'ana i uzimanje pouke iz njega veoma olakšano, ali glavno pitanje glasi: Ima li neko ko bi pouku primio?

Sura Er-Rahman je ljepotica Kurana i u njoj se spominje skupina blagodati, a prva od njih je podučavanje Kur'anu.

Ajet „Fe bi ejji ...“ se u poglavlju ponavlja 30 puta. U uzvišenom tekstu je mjesto množine upotrijebljena dvojina. Prema komentatorima to je ovako učinjeno, jer se s ovim nagovaraju i ljudi i džini. Prema tome, ovdje se govori kako čitavom čovječanstvu – ljudima, tako i džinima.

Početak sure El-Vaki'a spominje veoma zastrašujuće scene. Ime i naziv poglavlja uzeto je iz prvog ajeta. Vakia znači veliki događaj – Sudnji dan. Događaj o kome se govori u prvom ajetu ovog poglavlja jest onaj čas u kojem će se na Sudnjem danu dati nagrada pravovjernima a kazna nevjernicima.

Sura se završava opisivanjem smrtnog časa i vraća se na govor o tri skupine ljudi.

Sura El-Hadid počinje opisom Allahove moći i veličine, pozivom u vjerovanje i udjeljivanje na Allahovom putu. Pošto su neprijatelji Islama namjeravali mačem istrijebiti muslimane, bilo je potrebno da im se odgovori. Radi toga je ovom poglavlje dan naziv „Hadid“, što znači gvožđe.

Ukazivanje na stvarnost ovog svijeta koji nije ništa drugo nego li varljivo naslađivanje. Nakon toga se ljudi pozivaju da požure ka oprostu Gospodara i Džennetu i da slijede poslanike koji se spominju na kraju sure.